D&B Risk Analytics -
Supplier Intelligence

En AI-drevet løsning som hjelper innkjøps- og compliance- ledere med å redusere leverandørrisiko på globalt nivå.

Reduser risikoen i den globale forsyningskjeden

Nå er det enklere enn noen gang å forutsi og redusere leverandørrisiko globalt! D&B Risk Analytics øker innsikten i forsyningskjeden. Det gjør det mulig for dine innkjøps- og compliance-team å navigere mer effektivt i ulike regelverk, og å håndtere kompleksiteten i dagens marked.

 • Kontinuerlig oppdaterte data gir deg 360-graders innsikt om tredjepartsleverandører
 • Regulatorisk risikosjekk med tilhørende screeningalternativer
 • Smart dashboard som viser og vurderer hele din porteføljes finansielle risiko
 • Overvåkingsfunksjon som holder deg oppdatert på endringer i dine leverandørers risikonivå
 • Avansert søkefunksjon for å finne potensielle leverandører basert på bransje, beliggenhet og størrelse

Verktøy som hjelper deg med å forutse og unngå kostbare avvik i forsyningskjeden

Optimaliser dine driftsaktiviteter med oppdatert leverandørinformasjon

D&B Risk Analytics er en av de nyeste AI-drevne løsningene våre. Den gir deg en fullstendig og omfattende oversikt over dine leverandører og deres risikosituasjon. Med D&B Risk Analytics har du de verktøyene og dataene som er nødvendige for å effektivt kunne velge leverandører, og finne de mest risikoutsatte områdene i leverandørporteføljen. Du kan også gjennomføre en screening av leverandører mot sanksjoner, overvåkningslister og negative medieoppslag. Løsningen lar deg ta en omfattende bakgrunnssjekk av dine leverandører og deres eiere.

Overvåk leverandørrisiko, og bli automatisk varslet om kritiske endringer

Med et forretningslandskap som er i stadig endring kan det være utfordrende å få oversikt over hele forsyningskjeden. Proaktiv leverandørovervåking hjelper deg med å holde deg oppdatert ved kritiske endringer og skiftende risikoindikatorer.

Med D&B Risk blir du varslet om endringer før forsyningskjeden din utsettes for større risiko. I tillegg kan du raskt finne alternative leverandører ved behov.

Jobb mer effektivt med automatisert screening

Undersøk leverandører på en enklere og mer effektiv måte enn noensinne.

 • Undersøk leverandører relatert til sanksjoner, overvåkingslister og negativ mediedekning.
 • Bruk en intuitiv, automatisert 5-trinns arbeidsflytmodell for screening med vurdering
 • Grav dypere med skjerpet screening som omfatter flere elementer, f.eks. reelle virksomhetseiere (Ultimate Beneficial Ownership – UBO)

Utnytt ESG-data til risikoprioritering og for å kunne gjøre grundige evalueringer

Evaluer leverandørens miljømessige, sosiale og operasjonelle risiko gjennom hele anskaffelsesprosessen for å bidra til å øke leverandørkjedens robusthet og ytelse. Denne tilleggsfunksjonen gir omfattende innsikt i ESG for over 41 millioner enheter på verdensbasis, delt inn i 13 viktige ESG-emner og 31 spesifikke emner.

Denne ESG Intelligence-funksjonen fra Dun & Bradstreet gjør at du kan:

 • innlemme ESG i dine due diligence-prosesser
 • identifisere og forstå ESG-risikoer i leverandørkjeden
 • aktivt overvåke ESG-risikoer og engasjere leverandører
 • effektivt måle og rapportere potensiell ESG-risiko

Hvorfor velge D&B Risk Analytics

Få tilgang til omfattende data og avansert innsikt om din leverandørportefølje, drevet av Dun & Bradstreets Datasky
Brukervennlig og intuitivt grensesnitt som raskt gir deg svarene du trenger. Holder deg oppdatert på endringer som skjer i markedet
Effektiviserer driften ved å eliminere behovet for manuell screening, overvåking og oppfølging av leverandører
Få ytterligere innsikt fra Dun & Bradstreets egne, prediktive scoremodeller og rangeringer, som for eksempel D&B Supplier Stability Indicator

Dette får du:

 • Mulighet for å finne alternative leverandører basert på ulike faktorer
 • Overvåking av endringer i leverandørrisiko
 • Tilpassede varsler for å holde deg oppdatert om viktige endringer
 • Moderne konfigurerbart brukergrensesnitt med enkelt oppsett
 • Omfattende UBO-data (Ultimate Beneficial Ownership/reelle rettighetshavere) for å vite hvem du gjør forretninger med
 • Tilgang til ulike rapportmaler og muligheter for tilpasning
 • Globale data om over 400 millioner foretak
 • AI-drevne prediktive scoremodeller og rangeringer
 • Dashboard for vurdering av risiko i leverandørporteføljen
 • Oversikt over risiko sortert etter risikoscore og risikohendelser
 • 360-graders innsikt om individuelle tredjepartsleverandører
 • Avanserte arbeidsflyter for omfattende screening av avviste objekter

Vi hjelper deg med å finne riktig
løsning tilpasset dine behov

Vi er eksperter på data og analyser, og hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.