D&B Finance Analytics Credit Intelligence

Ta kvalifiserte kredittbeslutninger med omfattende data, avansert analyse og AI.

Ønsker du å optimalisere dine kredittbeslutninger og sikre en bedret kontantstrøm?

Credit Intelligence hjelper deg med å forbedre kontantstrømmen – uansett bedriftens størrelse.

 • Gi kreditt umiddelbart uten manuell involvering
 • Gjennomfør avanserte analyser
 • Administrer og overvåk din globale kundeportefølje
 • Øk lønnsomheten
 • Reduser DSO og kostnader
 • Få betalt i tide

Se hvordan D&B Finance Analytics Credit Intelligence kan hjelpe deg med å håndtere risiko, øke effektiviteten og forbedre forretningsinnsikten din.

D&B Finance Analytics Credit Intelligence er en skalerbar plattform som tilbyr alt fra omfattende kredittrapporter til en helhetlig, automatisert løsning. Den er intelligent, fleksibel og enkel å bruke.

Løsningen består av to moduler:

 • Portfolio Insight - Overvåk din globale portefølje, se trender og forstå total risikofordeling.
 • Account Manager - Få daglig varsel ved endring av kredittrisiko, og se når du bør øke eller begrense kredittgrensen.

Portfolio Insight

Forbedre forretningsinnsikten din

Med funksjoner for global porteføljestyring og forbedret rapportering hjelper vi deg med å forstå total, potensiell risiko og identifisere vekstmuligheter.

Dashbordet gir deg et oversiktsbilde med intuitive diagrammer og grafer som hjelper deg med å visualisere risiko og se trender for hele kundeporteføljen din. Ytterligere rapporter gir innsikt som hjelper deg med å forstå din nåværende risikofordeling av utestående beløp og risikofylte kontoer. Dette gjøres gjennom ulike segmenteringer som bransjer, beliggenhet, alder på kundefordringer og utnyttelse av kredittgrense.

Med tilpassede varslingsfunksjoner får du beskjed om når du må gå gjennom potensielle kundekontoer med høy risiko, og du kan iverksette nødvendige tiltak før de påvirker bunnlinjen.

Account Manager

Håndtere risiko

Credit Intelligence kjører daglige, automatiserte vurderinger med utgangspunkt i positive og negative endringer, for å vurdere kvaliteten på kredittrisiko til hver enkelt kundefordring i din portefølje.

Skjer det en betydelig endring, blir kontoen flagget for videre evaluering, noe som kan føre til ny vurdering (med økt eller begrenset kredittgrense), eller endring i vilkårene. Hvis en risiko er identifisert kan du forhindre ytterligere kredittkjøp ved å plassere kontoen deres på hold eller sende til inkasso.

Alle handlinger blir automatisk registrert med tidsstempling for hjelp til dokumentasjon for revisjon og etterlevelse av lover og regler.

Dette får du:

 • Forbedret kontantstrøm
 • Forhåndscreening og validering av kredittsøknader
 • Tilgang til bransjeledende data og analyser kombinert med AI
 • Tilgjengelig gjennom en brukervennlig plattform
 • Motta tilpassede varsler når noe skjer
 • Overvåk dine globale kunder
 • Sanntidsinnsikt og finansiell informasjon om 400 millioner foretak
 • Identifisere vekstmuligheter
 • Raskere kunde-onboarding

Les mer om noen av våre kundecase


Lær hvordan Duke Energy reduserte både tid og kostnader med automatisert kredittbeslutning.

Les mer
Lær hvordan Securitas økte sin kredittgodkjenningsgrad til 90% + med automatisering.
Les mer