Få tilgang til data fra Folkeregisteret

Ajourhold av eget personregister

Kom i gang nå?

Har virksomheten din behov for vedlikehold av kundedata mot Folkeregisteret?

Kundedata er det viktigste en bedrift har, la oss hjelpe til med å ta aktiv styring av data og informasjon mot Folkeregisteret. 

Dun & Bradstreet har inngått avtale med Skatteetaten, og vi kan bistå med å vedlikeholde deres persondata mot det nye Folkeregisteret (FREG).

Kundedata er levende og endrer seg over tid. Ajourholdstjenesten innebærer at virksomhetens kundedata blir oppdatert når det skjer endringer i Folkeregisteret. 

 • Vi har fleksible og enkle løsninger for Norge og Norden. Vi støtter API og Fil.
 • Vi kan rydde og strukturere data for å øke treffmulighet mot Folkeregisteret
 • Løsningen gir deg tilgang til verdiøkende data i form av telefonnummer og innsiktsvariabler.
 • Utnytt vår kunnskap og erfaring med datagovernance.
 • Vedlikehold av kundedata er regulert av lovverket og GDPR.

Vi støtter flere rettighetspakker i Folkeregisteret så ta gjerne kontakt for en gjennomgang.

Ajourhold av personregister

Ajourhold av personregister

Dersom du har tilgang til Folkeregisteret som privat virksomhet, kan du ikke uten lovhjemmel innhente fødsels- eller d-nummer fra Folkeregisteret for å ajourholde ditt eget personregister.

For virksomheter som ikke har behandlingsgrunnlag til å innhente fødsels- og d-nummer for ajourhold av eget personregister, har Skatteetaten inngått avtale med Dun & Bradstreet som ajourholdleverandør og distributør av nytt Folkeregister. 

Dun & Bradstreets tilgang hos Skatteetaten

Her finner du mer informasjon, dokumentasjon og veiledning om privat ajourhold fra leverandører

Følgende informasjon er tilgjengelig med oppdateringer i ditt ajourhold:

 • Navn
 • Adresser
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Grunnlaget for registrert identitet etter § 3-2, adresse
 • Kontaktopplysninger for dødsbo
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand
 • Vergemål
 • Stadfestet fremtidsfullmakt og dødsdato

 

Med Consumer Intelligence blir dataene alltid oppdaterte og korrekte i alle dine systemer

En unik ID tilknyttet hver person i databasen eliminerer unødvendig oppslag, oppdateringer og skrivefeil. Dette reduserer risikoen for feil i dine kundedata, noe som vil sikre GDPR-compliance og håndtering av forbrukerdata på en strukturert måte.
 • Er et enkelt og moderne API
 • Gir deg full kontroll av din egen kundefportefølje i FREG
 • Du kan vaske – og monitore dine persondata 24/7
 • Bruk gjerne våre unike ID etter identifisering som din PersonID
 • Benytt våre verdiøkende data over samme unike ID i samme API
 • Oppfyller din kontrakt med Skatteetaten


Filleveranse:

 • Enkelt filformat inn
  (Kundeident, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnummer og Fødtdato / måned / år)
 • Full kontroll av din egen kundefportefølje
 • Vask – og moniter data så daglig
 • Benytt våre verdiøkende data over samme unike-ID i Consumer Intelligence løsningen eller separat filleveranse
 • Oppfyll din kontrakt med Skatteetaten

 

Som en del av søknadsprosessen for å få tilgang til Folkeregisteropplysninger med gitt rettighetspakke skal konsumenten akseptere brukervilkår, ha innsikt i informasjonsmodellen og kjenne til Folkeregisterloven.

Før dataene kan benyttes i produksjon behandles de av Dun&Bradstreet som behandlingsansvarlig for Skatteeaten og databehandler for konsumenten.

Konfigurasjonsmuligheter

Du har mulighet til å konfigurere ditt søk mot FREG:

 • Fonetikk      _ JA / _ NEI
 • Historikk      _ JA / _ NEI

Du kjenner dine egne data best og du kjenner balansegangen mellom flest mulig treff og best mulig treff. Vi kan dele våre erfaringer – men valget er ditt.

 

I FREG identifiseres Personer i privat rettighetspakke uten folkergisteridentifikator gjennom Entydig søk.

Et entydig søk skal gi kun ett svar når det søkes mot FREG.

Skatteeateten gir råd for hvordan et entydig søk kan gjøres. Vi har innarbeiet logikken og lagt til vår erfaring med datakvalitet og match gjennom flere år.

Der hvor dine persondata ikke gir et treff så anbefaler vi å gjøre en dataoppgradering mot våre andre kilder for å øke muligheten til å gi ett treff. Muligheten finnes både i vårt API og i vår filløsning.


Logikk for identifiseringsnivåer:

 

Identifisering

Dataelementer i identifiseringsprosess

Kode

Rangeringsnivå

Treff

Fnr - Finans eller lov hjemmel

0

100

Sikker

Navn + identifikasjonsnummer

10

 99

Sikker

Navn + fødselsdato + adresse + husnummer + postnummer

20

98

Sikker

Navn + fødselsdato + adresse + husnummer

30

97

Sikker

Navn + fødselsdato + adresse + postnummer

40

96

Sikker

Navn + fødselsdato + adresse(3 første bokstaver) + husnummer

50

95

Sikker

Navn + fødselsdato + adresse(3 første bokstaver) +  postnummer

60

94

Sikker

Navn + fødselsdato + postnummer

70

89

Usikker

Navn + fødselsdato

80

88

Usikker

Navn + adresse + husnummer

90

87

Usikker

Navn + adresse(3 første bokstaver) + husnummer

100

86

Usikker

Navn + adresse + postnummer

110

85

Usikker

Navn + adresse(3 første bokstaver) + postnummer

120

79

Usikker

Navn + postnummer

130

78

Usikker

***

999

0

Nei

Kode og Rangeringsnivå leveres i egne felter i Filformat.

I API vil treff entydigsøk på dataelementerkombinasjon tilsvare Kode, Rangeringsnivå og vurdering Treff.

Skatteeaten tilbyr online søk på personer (samme krav til konfigurasjon og Identifisering)
I Online oppslag vil treff entydigsøk på dataelementerkombinasjon tilsvare score og vurdering treff i vår logikk.