Sikkerhet og databeskyttelse

Gode rutiner og sikkerhetstiltak skal sørge for beskyttelse av de opplysningene Bisnode oppbevarer og behandler. I tillegg får medarbeiderne opplæring slik at de holder seg oppdatert på prosesser for informasjonssikkerhet og generell årvåkenhet.

Sikkerhet er en viktig faktor som skal inkluderes i utviklingen av alle nye produkter. Vi utfører også egne sikkerhetstester av alle eksisterende produkter, og vi bruker tredjepart til stresstesting av både eksisterende og nye produkter.

Hver eneste dag arbeider Bisnode hardt for å få tillit fra kunder og partnere ved å beskytte data på best mulig måte.

  • Data sikres ved hjelp av kryptering og programvare som beskytter mot ondsinnet programvare.
  • Systemene overvåkes 24/7
  • Bisnode har retningslinjer og rutiner for tilgangsbegrensning for de ulike systemene og informasjonen.

Hos Bisnode inkluderer datasikkerhet også behandling av personopplysninger, noe vi gjør i tråd med strenge, internasjonale forordninger og i samsvar med EUs regelverk og lokalt lovverk.

Rask teknologisk utvikling har ført til at dagens EU-direktiv 95/46/EF har blitt utdatert. Fra og med 2012 har EU revidert direktivet og utarbeidet et moderne og harmonisert rammeverk for personvern.

GDPR trådte i kraft fra 25. mai 2018

Bisnode har nedsatt en prosjektgruppe som skal sikre at vi oppfyller GDPR. Personvern er ekstremt viktig, og våre strenge sikkerhetstiltak viser at både kunder og partnere kan stole på oss med både personopplysninger og sensitive opplysninger.

Bisnode har hatt personvernombud fra februar 2017

Hovedoppgavene til konsernets personvernombud er å administrere nettverket av personvernombud internt hos Bisnode med en tilknyttet kontrollfunksjon, samt å støtte Bisnodes program for personvernforordningen.

Les mer om GDPR