Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Bisnodes syn på personvern

Bisnodes retningslinjer for personvern sørger for at vi holder riktig kurs

Bisnodes retningslinjer for personvern sørger for at vi holder riktig kurs

Vi behandler store datamengder hver eneste dag. For oss er det en selvfølge at all informasjon skal behandles med størst mulig respekt. Datasikkerhet og personvern er like viktige for oss som for kundene våre. Derfor følger vi strenge retningslinjer og rutiner. Vi bruker pålitelige systemer, og vi følger naturligvis alle lover, regler og forordninger.

Vi har ansvar for sikkerheten for alle opplysninger vi behandler, og ved hjelp av riktig og ansvarlig bruk ivaretar vi enkeltpersoners personvern. Innsamling, bruk, lagring, beskyttelse og utlevering av personopplysninger styres av våre retningslinjer for personvern og vår interne personvernerklæring.

Sikkerhet og databeskyttelse

Sikkerhet og databeskyttelse

Vi gjør alt vi kan for å beskytte opplysningene dine. Derfor har vi iverksatt omfattende og nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi sikrer nettverket vårt, infrastrukturen vår og informasjonssystemene våre. Tilgang til personopplysningene dine begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. Disse personene er underlagt taushetsplikt, og de må oppfylle alle tekniske krav for å sikre at personopplysningene forblir konfidensielle.

I tillegg skal vi sørge for at uautoriserte personer ikke får tilgang til personopplysningene dine, samt at de ikke kan behandle, endre eller ødelegge dem. Både rådata og analyserte data beskyttes gjennom hele livssyklusen ved hjelp av databeskyttelse, teknologi og IT-sikkerhetstiltak.

Les mer om sikkerhet og databeskyttelse

Ved brudd på datasikkerheten

Ved brudd på datasikkerheten

Av og til kan uventede ting skje. Derfor har vi rutiner for uventede hendelser. Ved brudd på datasikkerheten som kan utgjøre en risiko for personvernet ditt, varsler vi både deg og kontrollorganet. I slike tilfeller vil vi gjøre alt vi kan for å få kontroll over situasjonen så raskt som mulig for å begrense konsekvensene.

Redusere risiko ved hjelp av dataminimering

Redusere risiko ved hjelp av dataminimering

Uansett virksomhet har alle bedrifter for mye data. Bisnode gjennomfører regelmessig dataminimering for å begrense innsamling og lagring av informasjon som vi trenger i virksomheten vår. Dataminimering er rutiner som sikrer at vi bare samler inn personopplysninger som er direkte relevante og nødvendige for å kunne oppfylle et bestemt formål.

Behandle kredittinformasjon

Behandle kredittinformasjon

Vi tolker ofte økonomisk informasjon for kundene våre. Derfor har vi utviklet Bisnode ID og Bisnode Secure for å gi alle våre kunders brukere en personlig pålogging. På den måten kan vi kontrollere identiteten til alle personer som håndterer kredittopplysninger, slik at vi kan minimere risikoen for uautorisert tilgang til våre kunders tjenester og opplysninger. Kombinasjonen av Bisnode ID og Bisnode Secure kalles sikker autentisering og sørger for at både kundene våre og vi i Bisnode alltid behandler opplysningene på en trygg måte.