Fra 1. oktober vil vårt testmiljø være basert på syntetiske testdata fra Folkeregistret  Les mer

Personvern og datasikkerhet 

Dine opplysninger, behandlet på riktig måte og kontrollert av deg.

Vi har i over 100 år behandlet personopplysninger med største forsiktighet, og levert produkter som kommer enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet til gode.

Vi ønsker å informere våre norske forbrukere om hvordan vi behandler personopplysninger, og hvor man kan finne ytterligere informasjon om individuelle rettigheter med hensyn til GDPR. 

Personopplysninger blir kun lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle de nedenstående formålene med behandlingen, og vi overholder alltid våre dokumenterte lagringstider.

Personopplysninger blir innhentet til følgende formål:
  • Markedsføring og statistikk
  • Verifisering og kontroll
  • Kredittopplysning
  • Katalogtjenester
  • Analyse og profilering

Sikkerhet og databeskyttelse

Vi gjør alt vi kan for å beskytte opplysningene dine. Derfor har vi iverksatt omfattende og nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi sikrer nettverket, infrastrukturen og informasjonssystemene våre.

Tilgang til personopplysningene dine begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine. Disse personene er underlagt taushetsplikt, og de må oppfylle alle tekniske krav for å sikre at personopplysningene forblir konfidensielle.

I tillegg skal vi sørge for at uautoriserte personer ikke får tilgang til personopplysningene dine, samt at de ikke kan behandle, endre eller ødelegge dem. Både rådata og analyserte data beskyttes gjennom hele livssyklusen ved hjelp av databeskyttelse, teknologi og IT-sikkerhetstiltak.

Les mer om sikkerhet og databeskyttelse

Bisnode tar personvern på alvor. Virksomheten vår er blant annet underlagt  GDPR, som er EUs personvernregelverk og en av verdens strengeste lover om personvern. Vi har et godt samarbeid med kontrollorganer.