Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Hvordan kan man bruke data i utviklingen av nye løsninger som gjør hverdagen til kunder og partnere enklere? Det er et spørsmål som står sentralt blant innovative hoder i Santander i Norge.

Innovative hoder

I et tettpakket marked med stadig flere aktører, større og større lovnader og et nærmest endeløst hav av «gode» tilbud står Santander Consumer Bank stødig i sin rolle som en nøktern og ansvarlig nisjebank.

Bank siden 1857

Som en del av den tradisjonsrike banken Banco Santander strekker selskapets røtter seg helt tilbake til 1857. I løpet av disse årene har Santander opparbeidet seg et velfortjent rykte som en stabil aktør i finansmarkedet.

For Christoffer Steen-Hansen, Risk Director Norway, er det viktig at Santander opptrer på en måte som opprettholder og viderefører dette. Derfor er hans blikk rettet mot fremtiden, og hvordan banken kan bidra til å påvirke bransjens vei videre.

I denne artikkelen kan du blant annet lese om:

  •  Slik vil Santander være med å forme bransjens fremtid
  •  Data er nøkkelen til en friksjonsfri kundereise
  •  En bauta innen bilfinansiering
  •  Lanserte bilfinansieringens svar på Spotify og AirBnB
  •  Utfordrer Bisnode til å tenke nytt

Vil være aktivt med på å forme fremtiden

– Vi skal være her 150 år frem i tid også, og derfor kan vi ikke sitte i ro og se på utviklingen. Vi skal være med på å definere fremtidens bankløsninger og bransje med basis i den samme tilliten som kundene har vist oss til nå, fastslår Steen-Hansen.

Som Risk Director i Santander Consumer Bank står han midt i en bank- og finansbransje i rivende utvikling, som følge av den økende digitaliseringen i samfunnet.

– Data er grunnlaget for videre utvikling og vekst i Santander.

– I dag er data, og hvordan vi utnytter denne, en av flere viktige faktorer som danner grunnlaget for retningen vi går i. For at vi skal kunne være på ballen og komme med nye, innovative løsninger som bidrar til å forme veien videre er vi helt avhengige av gode og pålitelige data.

Les også:  6 tips: Slik får du mer forretningsverdi ut av dine data

– Bisnode er en proaktiv dataleverandør

Bisnode har vært Santanders utvalgte partner og leverandør av data helt siden 1990-tallet.

– Dataene vi får fra Bisnode er av ulik art, og brukes til en rekke formål. Vi har et veldig stort analyse- og modellteam, og er derfor avhengige av gode data i mange forskjellige prosesser, sier Steen-Hansen.

Steen-Hansen er godt fornøyd med det langvarige samarbeidet selskapene har formet, utviklet og finpusset over mange år.

Avhengig av nye produkter og løsninger

– Vi opplever Bisnode som en proaktiv og fremtidsorientert dataleverandør. Det er fruktbart i dette samarbeidet, og gjør dem til en perfekt partner for oss, sier han.

– Skal vi overleve i bankmarkedet er vi helt avhengige av å snu oss raskt og stadig utvikle nye produkter og tjenester. Når vi kommer til Bisnode med nye ting, tanker og ideer fremstår de alltid løsningsorienterte, og de er i tillegg lette på foten og flinke til å gjøre raske vendinger. Det har stor verdi for oss.

Data er nøkkelen til en friksjonsfri kundereise

For en nisjebank som operer innen områdene billån og leasing, forbrukslån og kredittkort er gode løsninger for kredittvurdering alfa og omega.

– Vi ønsker å skape en friksjonsfri kundereise med kredittvurderingsløsninger som gir raske og rettferdige resultater, og som gjør ting enklere både for våre partnere og for våre kunder. Pålitelige data er nøkkelen til å oppnå dette, sier Steen-Hansen, og utdyper:

– Jo mindre vi trenger å spørre kundene våre om, jo enklere blir prosessen for alle involverte parter.

I tillegg sørger et godt datagrunnlag for høyere kvalitet på kredittbeslutningene vi tar.

– Vi skraper overflaten av noe nytt og spennende

Gode datakilder spiller også en viktig rolle når Santander sonderer markedet i jakten på interessante rørelser og nyvinninger.

Selskapet er alltid åpne for å gripe tak i nye muligheter, og var eksempelvis blant de første i Norge til å ta i bruk betalingsløsningen Apple Pay.

– På dette området tror jeg vi bare så vidt skraper overflaten av noe nytt og spennende. For de som vet å benytte seg av disse løsningene vil det komme store muligheter, og igjen kommer det til å handle veldig mye om god bruk av data, mener Steen-Hansen.

– Vi skal hjelpe bilforhandlere med å omsette biler

Til tross for at Santander har en relativt stor markedsandel innen forbrukslån og kredittkort, er det innen billån og leasing at selskapet virkelig fremstår som en bauta.

I 2004 kjøpte Banco Santander opp Elcon, som hadde dominert markedet i Norge siden oppstarten i 1963, og i dag utgjør billån og leasing omtrent 80% av den norske virksomheten.

Santander er markedsledende på bilfinansiering i Norden totalt, samt i flere av de individuelle landene – deriblant Finland (40% markedsandel) og Norge (27% markedsandel).

– Vår value proposition er at vi hjelper bilforhandlere med å omsette biler. For oss handler det ikke bare om å tilby finansiering til deres kunder, vi skal være en aktiv partner som gjør det så enkelt som mulig for forhandlerne, understreker Steen-Hansen.

Les også:  Gjeldsregister: Snart kan du hente ut gjeldsinformasjon på en trygg og effektiv måte

Lanserte bilfinansieringens svar på Spotify og AirBnB

Nylig lanserte Santander pilottjenesten «SHFT», en abonnementsløsning av bil som gir kundene langt større frihet og fleksibilitet enn tidligere.

– Dette er en veldig fleksibel abonnementsløsning med samme utgangspunkt som populære tjenester som Spotify og og AirBnB, forklarer Steen-Hansen.

Kort forklart får «SHFT»-kunder et løpende månedlig abonnement, der de har mulighet til å bytte bil eller avslutte innen kun 14 dager. Tjenester som forsikring, service, dekkskifte med dekkhotell, veihjelp og mobilitetsgaranti er inkludert i prisen.

– For vår del handler dette om å være der når markedet er i endring, og kundene endrer seg. Folk er opptatt av å dekke transportbehovet sitt, og vi ser at dette er noe de ønsker.

– Et godt eksempel på Santanders innovative løsninger

Thore Hammarstrøm, Strategic Account Manager for Bisnodes finanskunder, mener «SHFT» er et godt eksempel på hvordan Santander satser på nye og innovative løsninger.

– Dette er et konkret tilbud de har utviklet for å hjelpe bilforhandlere med å få biler i omløp, samtidig som at de tilfredsstiller behov blant kundene på markedet, påpeker Hammarstrøm.

– Dette er også et godt eksempel på hvordan Santander utfordrer oss i Bisnode. Vi ønsker å utvikle webløsninger som gjør det lett å hente ut data uavhengig av plattform, og da må vi også tilpasse oss og ta i bruk nye plattformer som denne, fortsetter han.

– Vi må tenke nytt og utfordre oss selv

Hammarstrøm beskriver Santander som en stor strategisk kunde med klare og bestemte meninger om løsningene de ønsker seg. Det har ofte ført til at Bisnode har måttet utfordre seg selv – både når det kommer til hvilke data som leveres og hvordan disse leveres og presenteres.

– Santander er blant annet en av pådriverne til at Bisnode forsto at vi måtte utvikle løsninger for å hente ut historiske data, og ikke kun vise bildet slik det ser ut i dag.

– Dette har tilbakevirkende kraft og gir analysemiljøene særdeles verdifullt materiale å jobbe med for å lage scoremodeller, og for å predikere kundeadferd, forteller han.

I løpet av det mangeårige samarbeidet har Bisnode kontinuerlig sett etter nye dataelementer som kan være til nytte for Santander. Bisnode har utfordret myndighetene på hva slags data som kan benyttes og utviklet nye dataløsninger og leveranser som bidrar til raskere beslutninger – blant annet i kredittvurderingsprosessen.

– Innovative kunder krever en innovativ leverandør. Vi må levere det kunden ønsker, og da må vi være på ballen, tenke nytt og utfordre oss selv, oppsummerer Hammarstrøm.

– Sånn sett kan man si at vårt samarbeid med Santander har kommet alle våre kunder til gode.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern