Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Rajapack: integrasjon av kreditt- og selskapsinformasjon i superoffice

Kundecase

CRM Insight og Bisnode har utviklet en modul som automatisk leverer kreditt- og selskapsinformasjon fra Bisnode direkte inn i SuperOffice. Vi har snakket med Rajapack, som er ett av selskapene som bruker modulen.

Europas største

Rajapack AS er en del av Raja Group, som igjen er Europas største på emballasjeprodukter. Med nærmere seksti års erfaring, distribuerer de et bredt utvalg av emballasjeprodukter i hele Europa. Raja Group har 1400 ansatte, fordelt over 15 land.
Vi stilte markedssjefen i Norge, Trude Mikkelsen, ti spørsmål om kundeforhold, kundedata og tankene rundt integrasjonen i SuperOffice.

1. Hvilke utfordringer ser du for deg at din bedrift møter det kommende året?

Det er først og fremst viktig å beholde en god kontakt med de eksisterende kundene vi har i dag, samt at det er alltid en utfordring å finne nye kunder. Vi ønsker tilfredse kunder som blir hos oss lenge, og som er fornøyde med den servicen vi gir!

2. Hvordan tror du disse utfordringene kan håndteres på en best mulig måte?

Det er viktig at vi skaffer oss gode lister over potensielle kunder, så vi kontakter de selskapene som passer vår kundeprofil. Vi er også opptatt av å samle mest mulig informasjon om våre kunder, derfor har vi integrert kreditt- og selskapsinformasjon inn i SuperOffice for å få en bedre oversikt.

3. Hvor god informasjon føler du at du har på kundene dine?

Her har vi hatt forbedringspotensialet, men vi har stor tro på at dette løser seg nå med SuperOffice. Gjennom den nye integrasjonen får vi samlet tidligere kontakt og tilbud, samt kredittscore, på ett og samme kundekort. Dette vil bedre informasjonen og gjøre alt mye enklere for oss.

4. Hva er en god kunde for dere?

Vi ønsker langvarige og gode kundeforhold, og det viktigste for oss er at kunde er fornøyd med produkter og leveranser. Vi selger til både store og små bedrifter, så størrelsen har ikke noen betydning for hvor god kunden er.

5. Hva kjennetegner kredittpolitikken til selskapet ditt?

Vi har hatt få episoder med dårlige betalere, noe som nok gjenspeiles av at vi kredittsjekker alle de nye kundene våre. De som scorer lavt, eller har en rufsete betalingshistorikk, får ikke handle på kreditt hos oss. Vi kan vel også si at vi har en sunn kundeportefølje, med flere trygge betalere.

6. Hva var viktig ved valg av leverandør av kreditt- og selskapsinformasjon?

At det var mulig å integrere den samme løsningen som vi har benyttet i mange år. Vi kjenner kredittsjekktjenesten godt fra tidligere, så nå tar vi dette et steg videre. Vi har vært godt fornøyd med den informasjonen vi har fått av Bisnode, så det var egentlig et naturlig valg.

7. Hvilke forventninger har dere til samarbeidet med Bisnode?

At vi får riktig og relevant informasjon, på en rask og enkel måte.

8. På hvilken måte bidrar SuperOffice-modulen til å effektivisere arbeidshverdagen deres?

Ved noen få tastetrykk får vi et helhetlig bilde på hvem kunden er og hvilken dialog vi har hatt med dem. Dette gjør alt mye enklere for oss, både når det gjelder eksisterende og nye kunder.

9. Hvor mye tid anslår du at selskapet sparer på å ha tilgang til korrekt og oppdatert grunndata rett inn i SuperOffice?

Det er litt vanskelig å svare nøyaktig på hvor mye tid man sparer, men det er åpenbart at det blir noen timer. Vi slipper å gå inn i flere programmer, og så er det jo veldig verdifullt at informasjon fra andre selgere, tilbud og oppfølging ligger på samme kundekort.

10. Hvilke andre tjenester benytter dere hos Bisnode i dag?

I tillegg til manuell kredittsjekk og integrasjonen i SuperOffice har vi en webservice i nettbutikken vår. Denne kredittsjekker kundene våre automatisk. Vi bestiller også adresseinformasjon til utsendelse av DM.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern