Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

NorgesEnergi benytter seg av data og tjenester fra Bisnode i hele kundelivsløpet – fra første kontakt til siste faktura er sendt.

God kundeinnsikt

I en bransje med høy konkurranse er det viktig å ha god kundeinnsikt og oppdatert kundedata av høy kvalitet. For å kunne jobbe effektivt med både eksisterende kunder og nye leads benytter NorgesEnergi seg derfor av løsninger og data levert av Bisnode.

ENERGIASZEKTOR ELEMZÉS
– Vi har et bedre bilde av kundene våre nå enn vi hadde før, og er langt sikrere på dataene vi mottar. Vi har lært at vi kan avdekke avvik på et tidligere tidspunkt, og bruke kortere tid på å bekrefte kundedata. Det har en stor verdi for oss, og er helt vesentlig for vår drift, avslutter Valland.

Christian Valland NorgesEnergi

Korrekte kundedata

– Utfordringen vår er hele tiden å finne de rette hjelpemidlene for å hente inn korrekt informasjon om kundene våre.

For å forsikre oss om at vi har gode kundedata har vi lenge benyttet oss av Bisnodes løsninger, sier Christian Valland i NorgesEnergis avdeling for forretningsstyring og forretningsteknologi.

Kvalitetssikrer kundeforhold med oppslagsløsning

– Vi begynte med Bisnodes oppslagsløsning, som vi bruker både direkte i webgrensesnittet, men også integrert i vår egen kundedatabase.

Når vi har vært i kontakt med en kunde, eller har gjort et salg, benytter vi denne løsningen for å identifisere kunden gjennom hele oppstartsprosessen.
Som strømleverandør er det viktig at vår data matcher netteiers informasjon, forklarer han.

Automatiserte søk

NorgesEnergi har også automatisert en rekke søk, der de bruker Bisnode for å søke opp kunder som møter ulike kombinasjoner av kriterier.

– Før vi kontakter en ny mulig kunde ønsker vi å forsikre oss om at vi ikke allerede har en avtale med personens samboer eller ektefelle.

Ved å bruke Bisnode oppslagsløsning kan vi blant annet søke opp adresser og andre medlemmer i husstanden.

På den måten forsikrer vi oss om at vi ikke kontakter noen unødvendig, eller forsøker en oppstart på feil person, utdyper Valland.

Holder kundedatabasen oppdatert med grundig ajourhold

Prosessen med å kvalitetssikre kundedata begynner allerede før kunden kontaktes.
NorgesEnergi har satt opp flere sett med regler for datavask – blant annet for hvor ofte en mulig kunde kan ringes – og vasker derfor alle lister opp mot en database som ajourholdes av Bisnode.

– Tidligere benyttet vi oss av et ganske grunnleggende ajourhold på kundedata, men i 2016 skrudde vi om på hele løsningen, forteller Valland.

Årsaken til dette er at det om kort tid kommer krav til informasjon om personnummer i kraftbransjen. Med dette kravet følger også en del hensyn NorgesEnergi må ta – deriblant ajourhold mot Folkeregisteret.

Elhub – høye krav til ajourhold

I 2017 introduseres også Elhub – et sentralt hub i kraftbransjen med mål om gjøre det enklere for strømleverandører og netteiere å kommunisere med hverandre.
Også her stilles det høye krav til ajourholdet.

– Med den nye løsningen for ajourhold får vi data som er mye mer spisset, slik at vi enklere kan fokusere på de rette tingene.

For oss handler det først og fremst om god kundeinnsikt og dokumentasjon, og vi er mye sikrere på hva vi ajourholder og oppdaterer i dag enn vi var tidligere.

– Bisnode møter våre krav til datakvalitet

Kort oppsummert benytter NorgesEnergi seg av tjenester fra Bisnode gjennom hele kundelivsløpet.

  • Først vaskes alle lister opp mot et sett av kriterier, i oppstartsfasen benyttes oppslagsløsningen for å identifisere kunden
  • Når kunden er bekreftet og aktiv benyttes ajourhold opp mot Bisnode og Folkeregisteret og deretter vedlikeholdes informasjon om passive kunder inntil siste faktura er sendt.

– Vi bruker Bisnode til dette fordi det er en stor og anerkjent aktør, og det mener vi det er en sikkerhet i. De kan hente ut data fra mange forskjellige kilder, og har klart å møte de kravene vi har til datakvalitet, understreker Valland.

Arbeider mer effektivt med bedre kundeinnsikt

Ved hjelp av løsninger og kvalitetsdata fra Bisnode har NorgesEnergi opparbeidet seg bedre kundeinnsikt, noe som her bidratt til å effektivisere måten selskapet arbeider på.

– Vi har et bedre bilde av kundene våre nå enn vi hadde før, og er langt sikrere på dataene vi mottar. Vi har lært at vi kan avdekke avvik på et tidligere tidspunkt, og bruke kortere tid på å bekrefte kundedata. Det har en stor verdi for oss, og er helt vesentlig får vår drift, avslutter Valland.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern