Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Ikano Banks suksess i forbrukslånbransjen skyldes økt kundeinnsikt og bedre dialog med kundene. For å oppnå dette benytter banken data og innsiktsvariabler fra Bisnode.

Som en av de mer erfarne aktørene i et hurtig voksende marked, må forbrukslånbanken Ikano Bank navigere seg målrettet gjennom utfordrende farvann i tiden fremover. 

En bransje i endring

Bransjen har måttet tåle mye negativ omtale i media den siste tiden. Konkurransen i markedet bare øker, og i tillegg venter betydelige lovendringer i 2018.

Christian Boye Nilsen, leder av CRM, innsikt og analyse i Ikano Bank

– Det er ikke tvil om at bransjen vår er i endring. Det viktigste for oss i tiden fremover blir å holde fast ved våre verdier og skaffe oss enda større innsikt i våre kunders ønsker og behov. Da tror jeg vi kan ta en god posisjon i markedet, sier Christian Boye Nilsen, leder av CRM, innsikt og analyse i Ikano Bank.

 

I denne artikkelen kan du lese om:

  • Hvem er Ikano Bank?
  • Klondyke-tilstander i markedet.
  • Samarbeidet mellom Ikano Bank og Bisnode.
  • Bedre kundedialog med gode data.
  • Slik tar Ikano raske og gode kredittbeslutninger.
  • Ny nordisk samarbeidsavtale.
  • GDPR byr på nye utfordringer.
  • Ikano og Bisnode utfordrer hverandre til å bli bedre.

Populær i Sverige, men ukjent i Norge

Ikano Bank er en europeisk, webbasert bank som ble etablert i Norge i 1990. Selv om banken er godt kjent blant våre naboer i Sverige, er den relativt ukjent for oss her til lands – til tross for at du trolig er hyppig bruker av én eller flere av merkevarene deres. Banken står nemlig bak kjente kundekortløsninger som IKEA-kortet, Shell MasterCard, Coop-kortet og Lindex-kortet.

 

– Vi er en verdidrevet bank med fokus på gode kunderelasjoner

Magnus Følling, head of Risk, Ikano bankIkano retter seg både mot bedriftsmarkedet og privatpersoner. Til bedriftsmarkedet tilbyr banken bedriftskort med rabattprogrammer, samt leasing for alt fra maskiner til kontorinnredning og kaffemaskiner. Til privatpersoner tilbyr de kredittkort, forbrukslån og refinansiering. 

– Vi er en verdidrevet bank, og vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner til kundene våre. Det er nok ett av våre største konkurransefortrinn, sier bankens Head of Risk, Magnus Følling. – I tillegg er vi i stand til å ta raske og gode beslutninger.

– Vi er ikke de sinteste vepsene i bolet

Forbruksbransjen har, ifølge Nilsen, fått kraftig juling i media det siste året. Markedet preges av mange aktører og svært høy konkurranse, og flere ganger har enkeltaktørers utlånspraksis ført til oppsiktsvekkende overskrifter fra landets mediehus.

– Ikano har aldri blitt nevnt i disse omtalene, og det sier en del om profilen vår. I dag er det mange små, litt "hissige" aktører i markedet vårt, og vi er utvilsomt et av de snille barna i klassen, mener han.

– De som velger Ikano gjør dette fordi vi har et tydelig verdigrunnlag, og kundene våre finner trygghet i å vite hvem vi er. Følling nikker bekreftende.

– Vi er nok ikke de sinteste vepsene i bolet. For oss er det viktigste å ha en forsvarlig utlånspraksis, med en sunn og fornuftig policy. Vi kaster ikke kreditt etter folk, kommenterer han.

– Det er nærmest Klondyke-tilstander i markedet

Nettopp på grunn av sitt solide verdigrunnlag ønsker Ikano Bank kommende lovendringer, som GDPR og den nye hvitvaskingsloven, velkommen med åpne armer.

 

"Revolusjon" kommer

– Disse nye bestemmelsene fra EU og Finanstilsynet vil tvinge frem en revolusjon i hvordan forbrukslånsbankene opererer, tror Følling.

– I det siste har det poppet opp nye aktører overalt, og det er nærmest Klondyke-tilstander i markedet. Hvem som helst kan samle inn 100 millioner, starte en bank, skyte med hagle og låne ut penger til alle.

Følling tror de nye EU-direktivene vil føre til enda større konkurranse blant forbrukslånsbankene – fordi kaka alle vi ha en del av vil bli mindre.

– Og når konkurransen tilspisser seg er det de som sitter på best og mest informasjon som ville vinne racet, konstaterer han.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

Samarbeider med Bisnode i flere land

For å sikre seg en enkel og rask tilgang på informasjon av høy kvalitet, har Ikano Bank benyttet seg av data fra Bisnode i over ti år.

– Bisnode er en god samarbeidspartner for Ikano fordi vi opererer i flere land, og er opptatt av å ha det samme fundamentet og styre etter de samme parametrene, på tvers av landegrenser.

Fordi Bisnode også er en internasjonal aktør, har vi muligheten til å gjøre nettopp dette, noe som blant annet gjør styring av risiko og avsetting av grensesnitt mye enklere, forteller Følling.

Perfekt match

Øystein Johansen, rådgiver innen datakvalitet og CRM i Bisnode,Øystein Johansen, rådgiver innen datakvalitet og CRM i Bisnode, ser på samarbeidet mellom Ikano Bank og hans eget selskap som en perfekt match.

– Bisnode har alltid sett utover landegrensene. Vi er organisert og strukturert for å bistå kunder både i Norden og i resten av Europa. Det gjør oss svært godt rigget for å bistå kunder som Ikano, forteller han.

– Veien til en kundes hjerte er gjennom kunnskap

Da Ikano Bank så etter en samarbeidspartner på data og informasjon, ønsket de seg en solid, europeisk aktør med god kjennskap til markedet, som kunne fungere som en informasjonsportal til viktig innsikt i både eksisterende og potensielle kunder

– Bisnode har historisk sett hatt mange bank- og finanskunder i alle år. Den erfaringen de har sitter i DNA-et deres, og det drar vi nytte av.

Hadde vi valgt en annen aktør, kunne vi endt opp med en klump med data vi ikke visste hvordan vi skulle bruke, og det ville ikke vært til mye hjelp for oss, sier Nilsen.

– Bisnode grovsegmenterer hva som vil være nyttig informasjon for oss, og legger mye arbeid i å forstå oss som kunde. De følger med oss på reisen, og sammen bygger vi stein på stein, tilføyer Følling.

Janne Jansen, Bisnode Norge

– Veien til en kundes hjerte er gjennom kunnskap

Kredittspesialist Janne Jansen i Bisnode understreker at hun bruker mye tid på å bli kjent med kundene sine, og bransjen de opererer i.

– Jeg mener at veien til en kundes hjerte er gjennom kunnskap. Derfor bruker vi mye tid på å bli kjent med kundene våre.

Ved å samarbeidet med kunden og opparbeide oss kjennskap til deres bransje, kan vi levere en tjeneste som ikke bare er relevant for våre kunder, men også for deres kunder, sier Jansen.

– Bisnode gir oss tilgang til et analyseunivers

Ikano bruker dataene de får fra Bisnode til både markedsføring og kredittvurdering.

– På markedssiden får vi løpende oppdatering av markedsvariabler på hele porteføljen vår. Bisnode gir oss tilgang til et analyseunivers som inkluderer hele Norges befolkning, noe som gir oss muligheten til å segmentere målgruppen vår og etablere automatiserte markedsprosesser, sier Nilsen.

En kombinasjon av kjernedata og endringsdata gir Ikano muligheten til å forstå kundenes interesser bedre.

Et relevant budskap til hver enkelt kunde

– Ved å brukte denne informasjonen, kan vi avgjøre hvilke tilbud vi sender til forskjellige segmenter av kundegruppen vår, slik at vi kan kommunisere et mer relevant budskap til hver enkelt kunde, forklarer Nilsen.

– Ekstra viktig med rett informasjon til rett tid

Nilsen tror nettopp god kundedialog vil være avgjørende for aktørene i forbruksbransjen i tiden fremover.

– De nye lovverkene om samtykke vil ha stor betydning for hvordan vi kommuniserer med kundene våre, og derfor blir det ekstra viktig å gi rett informasjon til rett tid, uten å være for pågående, mener Nilsen.

Han tror mulighetene som følger med digital kommunikasjon fort kan gjøre at det blir litt for mye av det gode. Derfor er det viktig å vurdere hva slags informasjon kundene ønsker seg og identifisere de riktige kanalene som når ut til dem.

– Nye regler om å åpne opp API-er vil gjøre det enklere for kunder å hente ut og flytte personinformasjon fra ett sted til et annet.

Da blir det enda viktigere for oss å kommunisere relevant informasjon for å beholde kundens interesse og lojalitet. Vi må på en måte bygge opp et lite økosystem, slik at kundene våre er avhengig av oss, utdyper Nilsen.

– Må tenke helhetlig på hele kundereisen

Øystein Johansen i Bisnode er enig: – For å skape en god dialog med kunden, er det viktig å gi dem riktig tilbud til riktig tidspunkt. I Bisnode tenker vi helhetlig på kundereisen og hjelper kunder som Ikano med å sørge for at hele kundereisen blir så god som mulig.

Vi skal bidra til å utvikle, beholde og vinne tilbake kunder, fastslår Øystein Johansen.

4000 vurderinger i året

Også på risk-siden drar Ikano stor nytte av data fra Bisnode.

– Hvert eneste år gjør vi ca. 4000 manuelle vurderinger basert på tall fra Bisnode. Det er mange store eksponeringer, og vi kan virkelig gå på en blemme om ikke informasjonen vi mottar stemmer. Derfor må vi ha en troverdig leverandør som vi har tillit til, fastslår Følling.

– Bisnode har gode systemer for å unngå tap i banker. Systemene gjør det enkelt å spore personer som driver på bankens regning, og markerer tilfellene der vi bør gi avslag på en fin måte. Uten den informasjonen ville vi også gått på limpinnen titt og ofte.

Viktig at dataene som leveres er av høy kvalitet

– Jobben vår er å levere gode beslutninger, og disse skal leveres når kunden har behov for det. Vi letter hverdagen til kunder som Ikano ved å bidra med automatiserte løsninger som gjør at de kan innvilge forbrukslån, basert på treffsikker informasjon, til kundene sine til alle døgnets tider, sier Janne Jansen.

Ny nordisk samarbeidsavtale

På bakgrunn av det gode, eksisterende samarbeidet inngikk Ikano og Bisnode nylig en ny samarbeidsavtale i alle de nordiske landene.

– Vårt mål med denne nye avtalen er å utvikle et fremtidsrettet innovasjonssamarbeid. Bisnode har få kunder på størrelse med Ikano Bank, og jeg vil tro det er interessant for dem å få tilbakemeldinger på et nordisk nivå, forteller Nilsen.

Tilgang til et nordisk datavarehus

– For vår del er det nyttig å få innblikk i Bisnodes omfattende kunnskap om bank og markedsføring, for å finne nye og innovative måter å nå ut til kundene våre på.

Den nye avtalen gjør at vi nå har tilgang til et nordisk datavarehus, og det gjør det lettere for oss å strømlinjeforme produktet vårt i alle de nordiske landene, legger han til.

– Viktig å ikke tråkke feil. Vi må være compliant

Med flere betydelige lovendringer i løpet av 2018, påpeker Nilsen at det også var viktig for Ikano å fortsette samarbeidet med en aktør de kunne være trygge på med hensyn til at lovverket blir etterlevet.

– I vår bransje er det ekstremt viktig å ikke tråkke feil, og hele tiden være compliant med lover og regler. Dataene vi kjøper av Bisnode gir oss en enorm trygghet i markedet, sier Nilsen.

Fokus på personvern og GDPR

Fordi Ikano har hatt stort fokus på personvern- og markedsføringslover siden starten, tror ikke Nilsen at innføringen av EU-direktivet GDPR vil ha noen betydelig innvirkning på hvordan banken gjør ting.

– Vi må selvsagt tilpasse en del, men vi må ikke endre virksomheten radikalt. Derfor vil nok ikke det nye regelverket bli like hardt for oss som det kanskje vil bli for en del andre, sier han.

 

Påvirkes av nye krav om datasikkerhet og dataportabilitet

Et område hvor Ikano likevel vil merke effekten av GDPR, er kravet til samtykke om hvordan dataene de har om kundene behandles.

– Datasikkerhet er viktig når vi skal behandle kundedata og spesielt med hensyn til kredittrisikoanalyse, profilering og clustering av data. Vi må finne den beste løsningen på hvordan vi gjør dette, understreker Nilsen.

Han nevner også dataportabilitet som et viktig punkt under GDPR.

– Makten går fra banken og tilbake til kundene og vil gjøre det vanskeligere å holde på kundenes lojalitet. De kan i praksis ta med seg hele sin profil til en annen bank og si: Her er all informasjon om meg. Hvilken type lån kan jeg få?

– Vi har blitt bedt om å utfordre Ikano hele tiden

Til tross for utfordringene som venter i tiden fremover, føler både Nilsen og Følling seg sikre på at Ikano Bank har en god posisjon i markedet.

Nå håper de den fornyede samarbeidsavtalen med Bisnode kan føre nye innovasjoner og enda smartere løsninger.

Ikke bare leverandør

– Christian (Boye Nilsen) har bedt oss om å ikke bare være en leverandør, men i tillegg hele tiden utfordre Ikano på hvordan de løser utfordringer. Dette er en av grunnene til at samarbeidet fungerer så godt.

Begge parter er fremoverlente, og vi er begge med på å dra tannhjulet rundt. På denne måten kommer vi sammen frem til det beste resultatet, sier Øystein Johansen.

Vil bygge bro mellom kundenes offline- og online-profil

Samtidig har Ikano utfordret Bisnode til å komme med nye løsninger for å koble sammen analoge og digitale data, og bygge bro mellom kundenes offline- og onlineprofil.

– I dag legger vi igjen enorme mengder informasjon digitalt. Derfor er det viktig for oss å ikke bare sitte med det «gammeldagse» datasettet, men også få med trender og informasjonsvariabler fra det digitale universet, forklarer Nilsen.

– Bisnode er langt fremme med å utvikle nye løsninger og å finne nye informasjonskilder vi kan benytte oss av for å gjøre analysene våre mer treffsikre. Så jeg er ikke i tvil om at vi kan løse denne utfordringen i fellesskap, avslutter han.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern