Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Et best mulig adressegrunnlag er viktig for oss, og vi har i dag ikke behov for å vurdere andre leverandører enn Bisnode, sier markedsrådgiver Bård Berger i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).

– Det avgjørende for oss er å nå de beste giverne ut fra demografiske data.

God historikk: En nøkkel til suksess

– FFHB har lykkes med en skreddersydd scoremodell fra Bisnode fordi de er en databasepartner med god historikk, poengterer Bisnode-rådgiver Staale O. Thorvik. – I tillegg har ProFundo vært en viktig bidragsyter som leverandør på humanitær giverbase.

Våre suksesskriterier er blant annet et kvalitetssikret adressegrunnlag fra Bisnode og de demografiske dataene vi selv legger til.

Bård Berger Foreningen for hjertesyke barn

Den mest utbredte lidelsen

“Det hainnle om å leve”, synger Kine Hellebust. Nettopp det handler det også om for hjertebarna. Hvert år blir det født mellom 500 og 600 barn med hjertefeil i Norge. Dette gjør det til den mest utbredte medfødte lidelsen i landet, forteller Berger. – FFHBs visjon er at alle hjertesyke barn skal ha gode liv, ikke bare de som er medlemmer i foreningen.

Det nytter å hjelpe: 90 prosent kan behandles

I Norge er det rundt 9.000 hjertebarn og unge under 18 år, og nesten dobbelt så mange over 18 år. Dette er den nest største kroniske barnesykdommen. Det positive er at 90 prosent kan behandles. Å få et hjertesykt barn kan endre hele familiesituasjonen. Det kan ofte føre til mange og lange sykehusopphold med mye usikkerhet om fremtiden. I FFHB får man hjelp og støtte fra foreldre i samme situasjon enten feilen er "liten" eller "stor". 

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern