Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Du må ha et D-U-N-S®-nummer hvis du skal lage en app

Alle selskaper som ønsker å lage en ny app må oppgi sitt D-U-N-S®-nummer. I Norge må utviklerne kontakte Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) for å få tak i det unike identifikasjonsnummeret.

D-U-N-S®-nummeret skal oppgis som et ledd i registreringsprosessen til Apples utviklingsprogram, for at Apple skal kunne verifisere selskapet som ønsker å utvikle en app.

Apples krav til D-U-N-S®-nummer har ført til svært mange henvendelser, noe som gir oss et tydelig bilde av den eksplosive utviklingen på app-markedet.

Veksten i antall smarttelefoner og nettbrett har gjort at man i større grad benytter forskjellige applikasjoner, eller apper, til tjenester og gjøremål som man tidligere måtte utføre i en nettleser. Både antallet apper og bruken av disse har økt i et enormt tempo de siste årene, spesielt for Apples iOS-operativsystemer og for konkurrenten Android.

Hva er et DUNS®-nummer?

  • Et unikt, 9-sifret globalt foretaksnummer som anvendes som standard over hele verden
  • Samtlige foretak i Dun & Bradstreets database har et DUNS-nummer.
  • Dun & Bradstreets database inneholder mer enn 500 millioner selskaper.
  • D-U-N-S®-nummeret fødes og dør med et selskap.
  • Med D-U-N-S®-nummeret kan man alltid finne et foretak, uansett om det har byttet navn eller flyttet.
  • Med D-U-N-S®-nummer kan konsern kartlegges og kobles sammen.
  • D-U-N-S®-nummeret gjør det mulig å berike et foretak med selskapsinformasjon og prediktive indikatorer.

Apple er kun én av mange selskap som har tatt i bruk D-U-N-S®-nummeret. Det benyttes av verdens viktigste standardsettende selskaper, og det er akseptert og anbefalt av over 50 globale bransjer og fagforbund – deriblant FN, USAs føderale regjering, den australske regjeringen og Europakommisjonen.

Hos oss kan du få opplyst ditt selskaps D-U-N-S®-nummer, eller du kan berike din kundedatabase med D-U-N-S®-nummer for global sporing av dine kunder.


Motta ditt D-U-N-S®-nummer

MOTTA DITT D-U-N-S® NUMMER

Med et D&B D-U-N-S®Nummer blir du også en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet.
MOTTA DITT D-U-N-S® NUMMER