Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Våre kilder

Informasjon for kredittrating, forbrukere og foretak

Våre kilder til rating i kredittopplysning

Brønnøysund 
- Løsøreregisteret m/ utleggsdatabasen
- Enhetsregisteret
- Foretaksregisteret
- Regnskapsregisteret
Kartverket
Namsmyndighetene
50-60 Inkassoselskap
Skatteetaten

Bisnodes kilder for personopplysninger

Fødselsnummer og D-nummer Skatteetaten v/folkeregisteret Daglig (ved henvendelser)
Navn Skatteetaten v/folkeregisteret Daglig (ved henvendelser)
Historiske navn Skatteetaten v/folkeregisteret  

Juridisk adresse
-          Bosted
-          Post adresse

Skatteetaten v/folkeregisteret  
Historisk adresse Skatteetaten v/folkeregisteret  
Telefon Telefonoperatører Månedlig
Aksjonærer - eierskap Skatteetaten Årlig

Daglig leder, styreinformasjon, signatur og prokura
(roller/tilknytninger til selskap)

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret
-          Enhetsregisteret

Daglig
Inntekt, formue og betalt skatt (Skatteoppgjøret) Skatteetaten 5-6 ganger pr år
Eiendomsinformasjon Kartverket Daglig
Betalingsanmerkninger og frivillige pantstillelser
(offentlige m/namsmyndighet)

Brønnøysundregisteret

-          Løsøreregisteret
-          Utleggsdatabasen
-          Akvakulturregisteret

Daglig
Betalingsanmerkninger
(eiendom)
Kartverket Daglig

Betalingsanmerkninger
(private inkassoselskap)

Ca 55 – 60 inkassoselskap leverer Daglig – største
Bilinformasjon Motorvognregisteret Ukentlig

Offisielle kilder for Bisnodes informasjon om foretak

Duns nummer Dun & Bradstreet Daglig
Organisasjonsnummer

Brønnøysundregisteret         
- Enhetsregisteret

Daglig
Navn

Brønnøysundregisteret

-  Enhetsregisteret

Daglig
Markedsnavn Teleoperatører Månedlig
Historiske navn

Brønnøysundregisteret

- Enhetsregisteret

Daglig

Juridisk adresse

-          Besøksadresse

-          Postadresse

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Historisk adresse

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Telefon

Brønnøysundregisteret

-         Enhetsregisteret

Telefonoperatørene

Daglig
E-mail/Web

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Selskapsform

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Registrerings- og opphørsdato

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Bransje

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Formål

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Aksjekapital

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Aksjonærer og datterselskap nye stiftelser

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Aksjonærer og datterselskap Skatteetaten Årlig
Styreinformasjon

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Daglig leder

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Revisor

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

Daglig
Signatur og prokura

Brønnøysundregisteret

-          Foretaksregisteret

-          Enhetsregisteret

Daglig
Antall ansatte

Brønnøysundregisteret

-          Enhetsregisteret

Månedlig
Regnskap

Brønnøysundregisteret

-          Regnskapsregisteret

Daglig
Revisors anmerkninger

Brønnøysundregisteret

-          Regnskapsregisteret

Daglig
Inntekt, formue og betalt skatt for
innehaver av Enkeltperson- foretak (Skatteoppgjøret)
Skatteetaten 5-6 ganger pr år

Betalingsanmerkninger og frivillige pantstillelser

(offentlige m/namsmyndighet)

Brønnøysundregisteret

-          Løsøreregisteret

-          Utleggsdatabasen

-          Akvakulturregisteret

Daglig

Betalingsanmerkninger

(eiendom)

Kartverket Daglig

Betalingsanmerkninger

(private inkassoselskap)

Ca 55 – 60 inkassoselskap leverer Daglig – største
Ukentlig - mindre
Bil informasjon Motorvognregisteret Ukentlig
Eiendomsinformasjon Kartverket Daglig