Fra 1. oktober vil vårt testmiljø være basert på syntetiske testdata fra Folkeregistret  Les mer

Ny kredittopplysningslov – endringer i forhold til enkeltpersonforetak (ENK)

01 jun 2022

Viktig informasjon til våre kunder

(Read this in English)
Det er vedtatt en ny kredittopplysningslov som trer i kraft fra 01.07.2022. I den nye loven er alle ENK definert som «fysiske personer» og likestilles med alle privatpersoner ved en kredittvurdering.

  • Alle kredittopplysninger som tas ut på ENK vil generere utsendelse av gjenpartsbrev
  • Kredittovervåkning av ENK vil ikke lenger være mulig
  • Alle ENK som i dag ligger til kredittovervåkning kan få alternative løsninger

Tidligere har dette vært begrenset til ENK som kun er registrert i Enhetsregisteret.

Totalt har vi ca. 429 000 ENK fordelt på 348 000 stk. i Enhetsregisteret og 81 000 stk. i Foretaksregisteret.

Endringer i henhold til ny lov vil utføres i løpet av uke 26 og 27.

Vi minner for ordens skyld også om at kravet til saklig behov opprettholdes ved enhver form for kredittvurdering, sammen med kravet til behandlingsgrunnlag i GDPRs artikkel 6 for fysiske personer.

Du kan lese mer om ny lov og forskrift på: