Konkursene steg med 11,7 prosent i 2022

20 jan 2023

I året som nettopp har gått gikk 3723 bedrifter konkurs, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2021.

Konkursene økte i alle måneder i 2022 bortsett fra april. Verst har det gått utover hotell og restaurantbransjen som har en konkursøkning på 34,7 prosent for året, og hele 68,2 prosent i desember. Dette viser de siste konkurstallene våre.

Konkursene fortsatte å øke i desember, denne måneden med 10,4 prosent flere konkurser enn i samme måned i fjor. Antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene gikk imidlertid ned med hele 43,8 prosent i desember og 8,9 prosent for året som helhet.  

Venter fortsatt økning i 2023

– Selv om antallet konkurser har vært økende gjennom året og er dramatisk for enkelte bransjer, er antallet konkurser ikke på et voldsomt høyt nivå hvis vi sammenligner med tidligere år. Konkurstallene gikk mye ned i pandemiårene 2020 og 2021, og AS Norge-tallene våre viser at norsk næringsliv aldri har hatt høyere resultatgrad enn i 2021, som er året vi sammenligner konkurstallene med.

Antallet konkurser i 2022 er derfor på et mer normalt nivå enn i fjor, men vi ser at det nå er flere større bedrifter som nå går overende, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Brit Elise Melhus, analytiker i Dun & Bradstreet

Hun tror ikke på noen nedgang i konkurser med det første:

– Skal vi se inn i 2023 er optimismen i store deler av næringslivet på et svært lavt nivå. Høyere priser på innsatsfaktorer, økt inflasjon, høyere rente og økte skatter gjør sitt til det. Det reduserer investeringsviljen og vil også medføre flere konkurser framover.


Mørkt for restauranter, butikker og Bygg og anlegg

Det er stadig flere serveringssteder som går konkurs. Hotell- restaurantbransjen har hatt størst konkursøkning gjennom året med 34,7 prosent og hele 68,2 prosent i desember, sammenlignet med samme periode året før.

– Serveringsstedene klarte seg godt i 2021 på grunn av lavere kostnader og koronastøtte. AS Norge-tallene våre viste at bransjen hadde en gjennomsnittlig resultatgrad på 3,85 i gjennomsnitt i 2021, som er det beste noensinne, men bransjen har lavere marginer og mindre egenkapital enn gjennomsnittet. De tåler derfor ikke så mye før det stopper opp.

Også innen Detaljhandel øker konkursene på slutten av året. I desember, hvor julesalget normalt redder mange butikker, økte konkursene med hele 39,4 prosent. For hele året 2022 hadde denne bransjen en konkursøkning på 17 prosent.

Bygg og Anlegg er den bransjen med flest konkurser, men økningen i 2022 har vært på moderate 3,9 prosent. Imidlertid økte antallet konkurser voldsomt i den siste måneden av 2022 med 31,4 prosent.

– Fortsatt høye materialkostnader, høyere renter, synkende eiendomspriser, dyrere personalkostnader og forbud mot innleie av arbeidskraft på Østlandet, gjør at vi forventer flere konkurser i denne bransjen i det nye året, forklarer Melhus i Dun & Bradstreet.

Størst økning i Nord-Norge

I 2022 opplevde alle fylker en økning i konkursene. Størst økning var det i Troms og Finnmark og Nordland, med henholdsvis 29,2 og 25,5 prosent fra året før. Bare i desember økte konkursene i Troms og Finnmark med hele 350 prosent, men ut fra små tall fra 4 i desember 2021 til 18 i desember 2022.

Vestfold og Telemark hadde en konkursøkning i 2022 på 22,3 prosent, og overraskende nok hadde oljefylket Rogaland en økning på 21,8 prosent.

For mer informasjon:

Brit Elise Melhus
Specialist Data Scientist,
Finance & Risk Analytics D&B Europe
E: melhusb@dnb.com


Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av data og analyser som setter bedrifter verden rundt i stand til å treffe gode beslutninger og oppnå bedre resultater.

Dun & Bradstreets datasky tilbyr løsninger og gir innsikt som gjør det mulig for kundene å øke inntektene, redusere kostnadene, senke risikoen og gi virksomheten et løft.

Siden 1841 har bedrifter av alle størrelser benyttet seg av Dun & Bradstreets tjenester for å få hjelp til å håndtere risiko og avdekke muligheter.