Bisnodes beredskap for Coronaviruset

12 mar 2020

Bisnode har en Business Continuity Plan for å sikre stabiliteten i vår virksomhet og i våre leveranser ved ulike scenarioer.

Kontinuitetsplanen dekker blant annet beredskap for en pandemisk influensa og beskriver hvordan Bisnode skal agere om noen av disse scenarier inntreffer. Planen kan aktiveres med kort varsel om og når dette blir nødvendig.

Vi følger, gjennom en spesielt innrettet Corona task-force, situasjonen nøye og vurderer løpende hvilke tiltak vi trenger å gjennomføre. Informasjon fra FHI og WHO analyseres regelmessig og er bakgrunn for vår strategi for å både begrense spredningen av Corona-viruset, samt også å håndtere effektene av pandemien i virksomheten.

Her er flere viktige tiltak:

Personal

  • Vi har et kontinuerlig overblikk over foretakets sykefravær. Gjennom daglige kontroller fanger vi raskt opp signaler på dårlig helse hos våre medarbeidere.
  • Vi vurderer løpende prioriteringer innenfor sentrale ressurser som for eksempel innen Technology og Operations. Dette for å sikre at vi opprettholder vår leveranseevne selv ved stort sykefravær.
  • Vi opprettholder redundans gjennom å sikre at vi har medarbeidere som kan bytte mellom ulike arbeidsoppgaver.
  • Bisnodes medarbeidere holdes løpende informert via intranettet og interne, sosiale kanaler.
     
System

  • Våre ansatte kan på en enkel måte få tilgang til arbeidsapplikasjoner, e-post og data fra både kontoret og hjemme.
  • Vi har forsterket vår VPN-kapasitet.
  • For å minimere risikoen i våre systemer, tillater vi kun bruk som vurderes som helt nødvendig for å opprettholde selskapskapasiteten.
  • Vi har tatt nødvendige skritt for å sikre at våre kunder kan få tilgang til Bisnodes systemer hvor enn de jobber fra.

Har du ytterligere spørsmål angående Bisnodes tiltak og beredskap er du velkommen til å ta kontakt med oss.