Den negative konkursutviklingen fortsetter

Konkurstallene for 1. kvartal i 2023 viser at antall konkurser fremdeles stiger betydelig.

«Mars blir dessverre nok en måned med sterk økning i konkursene», sier Kari Mette Almskog, Kommersiell Direktør i Dun & Bradstreet Norway AS.

Tallene viser at antall i konkurser for første kvartal i 2023 sammenliknet med første kvartal i 2022 vil gi en økning på 39,6 %. 

«Bransjene med størst konkursøkning er detaljhandel og hotell/restaurant. Disse bransjene vil ende opp med en økning på henholdsvis 101,1 % og 105,4 % sammenliknet med 1. kvartal i 2022. Vi er nå på nivåer med årene før pandemien», sier Kari Mette Almskog.

Utviklingen blant Norges fylker, viser at Vestland vil ha en økning på 60,2 % for første kvartal sett i sammenheng med samme kvartal i 2022. Viken fylke har også en betydelig, negativ utvikling i første kvartal på 47,6 % sammenliknet med samme periode i fjor. Den prosentuelle utviklingen for Nordland fylke er også høy med en økning på 62,5 %, men her her antallet virksomheter noe lavere.

Vi ser at samtlige fylker har en negativ utvikling i konkurstallene i 1. kvartal 2023 sammenliknet med samme periode i 2022.

 

Pressekontakt:

Anne Ostelius
PR & Communication Manager, Nordics

Dun & Bradstreet
+ 46 709-765 586
e-mail: osteliusa@dnb.com