Dun & Bradstreets prognoser for 2023: Data vil spille en viktig rolle for å utvikle solide bedrifter

16 jan 2023

Den globale økonomien står fortsatt overfor resesjon og betydelige utfordringer.

I forbindelse med dette deler eksperter fra Dun & Bradstreet, en ledende global leverandør av beslutningsdata og analyser, sine tanker om hva bedriftene først og fremst bør ta hensyn til hvis de ønsker å utnytte dataene sine best mulig i 2023.

Peter Verduin, regional direktør for Norden og Baltikum, sier det slik:
– Vedvarende langsom økonomisk vekst, en stadig mer kompleks regulering og skyhøye driftskostnader gjør at bedriftene står overfor nok et utfordrende år i 2023.

En av de mest effektive måtene du kan bygge motstandskraft i virksomheten på, er å være proaktiv og forberedt på et uforutsigbart miljø. 

Data og analyser kan hjelpe bedriftene – ikke bare med å håndtere og redusere risiko, men også med å identifisere muligheter som gjør det mulig å utvikle seg og vokse.

Peter Verduin regional direktør for Norden og Baltikum

Dun & Bradstreet har kommet med seks prognoser om data i 2023. De handler om alt fra at kvaliteten på dataene er viktigere enn kvantiteten, til at personvern og dataforvaltning vil bli tillagt enda større vekt.


1. Kvalitetsdata vil bli avgjørende når bedrifter står overfor nye, store hendelser

For å få mest mulig ut av dataene sine bør bedriftene legge vekt på kvalitet fremfor kvantitet. Å bruke data som holder lav kvalitet eller som ikke tilfører noe, kan gjøre mer skade enn nytte fordi dette svekker effekten av virksomheten verdifulle data og gjøre det vanskelig å hente ut den reelle verdien.

Det kan imidlertid vise seg å være svært vanskelig å rydde opp i dataene og holde organisasjonens datasky oppdatert. Av den grunn er det viktig å ha et team som er ansvarlig for å holde orden på bedriftens dataressurser. Teknologier som kunstig intelligens kan bidra til å forenkle dette arbeidet, men for å sikre at det ikke blir gjort noen feil, er det også nødvendig med menneskelig ekspertise.

I en verden der vi opplever så mye for første gang (klimakrise, pandemi, eksepsjonelle utfordringer i den globale forsyningskjeden), og der kunstig intelligens ofte skal forutsi fremtidige utfall på bakgrunn av tidligere hendelser, er det lett å se hvor problemet ligger. Dagens prediktive metoder krever helt klart andre data og analyser for at vi skal kunne få innsikt i en usikker fremtid.


2. Bruken av data vil bli stadig mer regulert

Personvern og dataforvaltning kommer til å bli underlagt stadig flere reguleringer. Når bedriftene analyserer og forvalter dataene sine, må de sørge for at de ikke bare blir behandlet og brukt i samsvar med gjeldende regelverk, men også at de holder tritt med et reguleringslandskap i stadig utvikling.

Reguleringsmyndigheter over hele verden er ikke bare opptatt av personvern, men også av hvor dataene befinner seg, etisk bruk av data og kunstig intelligens, overføring av data over landegrenser og forklarbare metoder.

3. Bedrifter må gjøre mer med mindre i økonomisk pressede tider


Etter hvert som noen av de globale markedene går inn i resesjon, vil bedriftene merke det økonomiske presset. Effektiv bruk av data og automatisering vil være avgjørende for at de skal kunne effektivisere driften og ta smartere beslutninger raskere.

Data er ikke bare en fordel for avdelinger som står ansvarlige for planlegging, de bidrar også til at salgsteamet, markedsføringsteamet og i siste instans ledelsen kan drive mer effektivt og helhetlig. Riktig informasjon driver motstandskraft. Med riktig informasjon kan man treffe beslutninger som gjør at bedriften holder seg i gang i stressende tider og reiser seg igjen raskt i fremtiden.

Bruk av data bidrar til robust økonomisk planlegging. Det vil være viktigere enn noensinne at teamene i en bedrift vet om kundene kommer til å betale i tide, og at de kan styre tidslinjer som sikrer at leverandørene leverer. I ethvert økosystem ligger trykket ofte hos parter som ikke samhandler direkte.

Når det gjelder salgsteamene, vil data som viser hvilken timing og hvilke kontaktpunkter som er best egnet til å opprettholde kundetilfredsheten, hjelpe dem med å beholde eksisterende, lojale kunder. Data kan også gjøre det enklere å forstå og forutsi endrede kundebehov, identifisere potensielle kunder og dermed bygge en sterk pipeline i salgsavdelingen.


4. Avkastning på datainvesteringene krever førsteklasses data

Bedrifter som ønsker å treffe de mest effektive beslutningene, må mate systemene sine med kvalitetsdata som er nøyaktige, oppdaterte og som tjener sitt formål. Altfor ofte kan man ha data som er gamle, ufullstendige eller som stammer fra én enkelt, potensielt upålitelig kilde.

Det er mye sannhet i at dårlige data gir dårlige beslutninger. Med riktige kvalitetsdata vil bedriftene ha opplysningene de trenger for å navigere i turbulente tider.

For å sikre at en bedrift får mest mulig ut av dataene sine, må de oppdateres, valideres, slås sammen, berikes og knyttes sammen i en fullstendig og nøyaktig visning. Bedriftene bør tenke gjennom hvilke data de tar inn, og vurdere om dataene er egnet til å oppfylle virksomhetens behov og om de støtter strategiske beslutninger.


5. Bedrifter må hele tiden revurdere strategiene sine

Bedrifter må hele tiden gå gjennom og teste datastrategiene sine. En datastrategi som fungerte i 2021 eller til og med i 2022, egner seg kanskje ikke i 2023. Løpende testing vil gjøre det mulig å implementere en datastrategi som gjenspeiler virksomhetens behov, og som er utformet for å håndtere både utfordringer og risiko samt også identifiserer muligheter.

Bedriftene må også gjøre tiltak for å hente seg inn igjen, ikke bare for å overleve. Enda så vanskelig det kan være i tøffe tider, må en bedrift holde et øye på fremtiden for å være i god stand når verden trer ut av den nåværende situasjonen. Hvis det er et press på å bruke mindre penger, må bedriften bruke penger på en smartere måte.


6. Når det gjelder data, kan ikke bedriftene klare seg selv i 2023

Bedriftsledere bør omgi seg med eksperter som vil tilføre virksomheten verdi, spesielt i form av ny datainnsikt. Bedrifter som har de riktige partnerne, vil få hjelp til å fastsette og implementere en robust datastrategi som bygger en motstandsdyktig virksomhet.
Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av data og analyser som setter bedrifter verden rundt i stand til å treffe gode beslutninger og oppnå bedre resultater.

Dun & Bradstreets datasky tilbyr løsninger og gir innsikt som gjør det mulig for kundene å øke inntektene, redusere kostnadene, senke risikoen og gi virksomheten et løft.

Siden 1841 har bedrifter av alle størrelser benyttet seg av Dun & Bradstreets tjenester for å få hjelp til å håndtere risiko og avdekke muligheter.