Andelen kvinner i lederstillinger går feil vei

07 mar 2023

En ny rapport fra Dun & Bradstreet viser at andelen kvinner i lederposisjoner har sunket med 2 prosent de siste fem årene.
«De faktiske tallene viser at sitausjonen er motsatt av hva alle snakker om» sier kommersiell direktør Kari Mette Almskog

I anledning kvinnedagen den 8. mars, har analyseselskapet Dun & Bradstreet analysert andelen kvinner med lederposisjoner i selskaper fra Norge. Resultatet er nedslående.

Til tross for blant annet krav om økt kvinneandel i styret i norske børsnoterte selskaper, har kvinner blitt mindre representert i ledelsen når man ser på alle de i underkant av 90 000 norske selskapene som er del av rapporten.

Siden 2018 har kvinnenandelen i norske selskapsledelser falt med 2 prosent.

Det nye Dun & Bradstreet-rapporten «Women in Business 2023» tar for seg kvinner i ledelsesstillinger i USA og 16 europeiske land, og fremhever blant annet økonomiske og bransjespesifikke trender. 

"Dette viser jo at utviklingen går feil vei. Vi snakker om at vi har blitt mer likestilt, men når vi ser på de faktiske tallene, ser vi det motsatte".

Kari Mette Almskog, kommersiell direktør i Dun & Bradstreet Norge

 

Analyseselskapet har i tillegg til Norge sett på selskapsstatistikk for 16 andre land. Rapporten viser at utviklingen har gått enda mer i feil retning i Sverige. Der har andelen kvinner i ledelsen falt med 2,5 prosent. I Danmark har den økt med 3,1 prosent.

"Dette går feil vei også i Skandinavia. Til tross for krav om større kvinneandel i styrer, så faller andelen når vi ser på alle selskapene".

Kari Mette Almskog, kommersiell direktør i Dun & Bradstreet Norge


Rapporten ser videre på andelen kvinner i selskaper i de 10 bransjene med høyest andel kvinnelig ledelse, selskapsstørrelse, økonomisk utvikling som selskapsvekst og ansattutvikling.

Menn dominerer også i bransjer med flest kvinnedominerte selskaper

Menn dominerer statistikken i 2022 når det kommer til flertall i ledergruppen. 87 prosent av ledergruppene i de analyserte selskapene har overvekt av menn, mens kun 13 prosent har kvinnelig flertall.

Rapporten ser videre på de 10 bransjene hvor det er flest selskaper med overvekt av kvinner i ledelsen. Selv i disse bransjene er kun 1 av 5 lederstillinger besatt av kvinner. Det er samtidig verdt å merke seg at det finnes bransjer med flere selskap enn gjennomsnittet hvor kvinner utgjør flertallet i ledergruppen: Utdanning (48 prosent), helse- og sosialarbeid (43,8 prosent), og tjenestenæringen (47,2 prosent).

Sammenligner man Norge, Sverige, og Danmark, kommer Norge best ut når det gjelder kjønnsbalanse i ledergruppen. Av de analyserte selskapene i Norge, har 13 prosent en kvinnelig dominert ledergruppe. Det samme tallet er 12 og 11 prosent i henholdsvis Danmark og Sverige. Dette viser at det fortsatt er lang vei å gå.

Rapporten ser også på inntektsutvikling i 2022 for selskaper med et flertall av kvinnelige ledere sammenlignet med mannsdominert ledelse. Utviklingen er for det meste balansert på denne fronten, uten noe tydelig dominans fra noe kjønn. Selskaper ledet av kvinner hadde en litt lavere inntektsnedgang, men de ligger samtidig bak selskaper ledet av menn med vekstrater på over 15 prosent.

Trender som ble undersøkt i studien inkluderer:

  • Gir kvinner mer oppmerksomhet til ESG?
  • Finnes det bransjer som er stereotypiske for kvinner?
  • Hvordan preseterer selskaper ledet av kvinner når det gjelder håndtering av de ansatte?
  • Finansiell suksess de siste fem årene.
     

Metodologi

I rapporten «Women in Business 2022» har Dun & Bradstreet kun analysert selskaper der ledelsesstillinger vises innenfor Dun & Bradstreets Data Cloud. Av den grunn er små bedrifter ekskludert fra analysen.

Datasettet for Norge inkluderer 88 105 selskaper som oppfyller disse kriteriene. I de videre analysene ble både prosentandelen kvinner i lederstillinger analysert i perioden fra 2018 til 2022 inkludert, i tillegg til ulike aspekter knyttet til om sammensetningen av ledelsen i et selskap har overvekt av kvinner (andel 51-100%) eller har en overvekt av menn (andel 0-50%).

Last ned rapporten her

Media kontakt:

Nicolai Qvale Fredriksen
Geelmuyden Kiese
E-post: nicolai.fredriksen@gknordic.com
Telefon: +47 974 09 944


Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet har siden 1841 hjulpet kunder og partnere med å vokse og lykkes gjennom kraften i data, analyse og datadrevne løsninger.

Våre mer enn 6 000 dedikerte ansatte over hele verden drives av viktige verdier som gjør oss til en etablert og ledende leverandør av foretaksdata, persondata og analyser. Vår data og innsikt er verdifulle i alle faser av kundereisen.

Dun & Bradstreets Data Cloud driver løsninger og leverer innsikt som gir kundene mulighet til å øke inntektene, redusere kostnader, redusere risiko og transformere virksomhetene sine. Les mer om våre produkter og tjenester her