I usikre tider trenger vi relevant informasjon for å kunne navigere

Power of Data trendrapport 2022

Last ned gratis trendrapport!

Fremtiden har sjelden sett mer usikker ut enn den gjør nå

Pandemi og krig har rystet verden, med store konsekvenser for mange nasjoner, vårt globale samfunn og bedrifters evne til å overleve og planlegge for fremtiden.

Til tross for usikre tider er det flere tiltak som bør iverksettes for å sikre at din virksomhet er robust og godt forberedt på fremtiden.

Veien videre krever informasjon: riktig og relevant informasjon slik at gode beslutninger kan tas til riktig tid.

Dun & Bradstreets Power of Data-arrangement i november 2022 samlet noen av verdens ledende eksperter for å diskutere og dele deres innsikt om hvordan bedrifter bør navigere i usikre tider.

 

I denne rapporten har vi samlet deres innsikt og tanker under fem ulike temaer:

50bc5b87-82f3-4538-b2db-1a39b7b92660.jpg

1. Uforutsigbarhet
En uforutsigbar fremtid krever at vi forestiller oss flere ulike scenarioer for fremtiden. Hva er de makroøkonomiske og geopolitiske implikasjonene for planlegging av fremtiden?

2. Forbrukeratferd
Oppgaver og områder vi velger å fokusere på kan være feilslåtte dersom disse ikke settes inn i en større sammenheng. Hvordan kan du sikre at beslutninger er menneskesentrerte i en datadrevet verden?

3. Tillit
Nyhetene er fulle av eksempler på datamisbruk, sikkerhetsbrudd og datalekkasjer. Hvordan sikrer du kundens tillit og kan bevise at du er verdt deres data?
c7839c8a-be5d-4e15-87b5-b7afdec6072a.jpg

4. Ansvar
Standarder for regnskap og vilkår er i stadig endring, og mangel på kunnskap og innsikt er en stor risiko. Hvilke andre risikoer er en utfordring akkurat nå, og hvordan kan selskaper vise kundene at de er verdig deres tillit?

5. Muligheter
Er det tilstrekkelig å kunne identifisere risiko i tide? Hvordan lage et oppsett eller et mønster av ulike  alternativer for å kunne finne de beste løsningene?