Datadrevet markedsføring Artikler

5 topprioriteringer som supply chain ledere må ta opp etter Covid

08 sep 2021

Covid-19 pandemien og hendelser som blokkeringen av Suez-kanalen i april har hatt store effekter på forsyningskjeder over hele verden. Hva kan din bedrift gjøre for å bli mer motstandsdyktig?

Det har vært et utrolig spesielt år for innkjøpere og forsyningskjedeledere over hele verden, og selskaper har vært nødt til å transformeres digitalt og forbedre sin økonomiske risikostyring.

Med vaksinasjonsprogrammet i full gang kan samfunnet sakte åpnes, og vi kan forvente en forsiktig vei tilbake til den "nye normalen". Men Covid-19 pandemien har likevel endret hvordan risikoen håndteres og hvordan selskaper beveger seg videre.

I rapporten Supply Chain Management spurte vi 1 019 ledere som jobber innenfor supply chain management i USA og Storbritannia om deres høyeste prioriteringer og mål fremover.

Samlet sett viser undersøkelsen blant annet at 30 prosent av lederne så på digital transformasjon som den aller viktigste prioriteten etter Covid.

Svarene viste også at i tillegg til digital transformasjon, så er data og spesielt leverandørdata en viktig nøkkel. God innsikt om leverandørene påvirker selskapenes evne til å håndtere og minimere økonomiske risikoer og til å tilpasse forretningsdriften etter pandemien.

Varierende effekter på virksomheten

I begynnelsen av 2020 var det også andre utfordringer virksomhetene måtte slite med. I Storbritannia, med Brexit som nærmet seg, var det febrilsk planlegging for det tilsynelatende uendelige antallet utfordringer Brexit kunne medbringe i sammenheng med virksomhetenes forsyningskjeder.

I USA forberedte selskaper seg på et turbulent presidentvalg som, uansett hvilket parti som vant, ville ha en innvirkning på forretningene og regelverket i løpet av de kommende fire år. I tillegg var det et stort press på innkjøps- og forsyningskjeder sett i sammenheng med et økt fokus på klimaendringer og cyberangrep.

Problemer med oppdateringer av leverandørinformasjon

Hendelser som er beskrevet ovenfor har betydelige, men fortsatt varierende effekter på næringslivet. Derfor bør du forstå hvilke utfordringer bedriften din står overfor, hvordan du kan håndtere dem og hva du kan forvente fremover. Hvilke strategier må du iverksette for å skape en mer stabil og sikker forsyningskjede som tåler fremtidig turbulens?

Forvaltning og optimering av leverandørdata blir en stadig mer kompleks utfordring for virksomhetene. Nesten alle de forespurte innkjøpssjefene (98 %) sliter med et eller flere områder innenfor leverandørdatahåndtering.

Innkjøpsteam må ofte håndtere leverandørdata i flere systemer og gjøre manuelle oppdateringer, noe som kan skape utfordringer både forbundet med datakvalitet og rapportering. For å holde styr på stadige endringer i leverandørdatabasen, kreves sofistikerte metoder for datahåndtering og riktig teknologi for å kunne gi støtte til flere regioner og systemer der dette er aktuelt.

Respondentene forteller at det de sliter mest med er frekvensen på oppdateringer av leverandørinformasjon. En femtedel (20 %) av de innkjøpsansvarlige nevnte dette som sitt største problem. Integrasjonen av forskjellige datakilder (18 %) og utilstrekkelig leverandørinformasjon (17 %) kom på andre og tredjeplassvar som de største utfordringene.

Automatiserte leverandørdata

Automatisering vil forbli en prioritet for praktisk talt alle virksomheter. 98 % av respondentene i undersøkelsen sier at minst en av deres prosesser for forsyningskjedestyring har et potensial til å bli automatisert i løpet av 2021 og fremover. Dette vitner om et overgripende ønske blant virksomheter om å redusere kostnader og minimere manuelt arbeid.

Last ned rapporten vår for å lære hvordan virksomheten din kan bli mer motstandsdyktig nå og i fremtiden. Last ned vår rapport.

Vi deler gjerne vår innsikt med deg.