Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Artikler Datadrevet markedsføring Smarte data

5 tips for effektiv onboarding av nye kunder

Flere bransjer befinner seg i en endringsprosess der digitalisering, automatisering og kompetanseutvikling er avgjørende. Det handler om å tenke smart og å handle raskt. Det blir stadig lettere å påvirke forbrukerne og lojaliteten har avtatt.

Derfor er det viktig for bedrifter å effektivisere og automatisere der det er mulig og å gjøre det enklest mulig for kunden å kjøpe eller registrere seg online, for eksempel gjennom automatisk utfylling av kontaktopplysninger.

Et av områdene hvor vi ser muligheter for optimering, er prosessen med å validere og onboarde nye kunder – spesielt for de selskapene som opererer på tvers av landegrensene. 


Her er våre 5 tips for onboarding av nye kunder

 Samle forbrukerdata på ett sted og forenkle din datahåndtering
Kampanj Consumer Intelligente

En av tre analytikere anslår at de sløser opp mot 40 % av tiden sin på å oppdatere og validere data før analyse. Kilde: Forrester.

Vi ser et voksende behov for å modernisere IT-infrastrukturen. Nye digitale plattformer introduseres og utvikles kontinuerlig, og forbrukerdata blir en stadig viktigere del både for forretningsmodellen og markedsføringsstrategien.

Ofte er det et imidlertid gap mellom virkeligheten og den strømlinjeformede dataprosessen som mange selskaper ønsker seg. Vi ser ofte at internasjonale selskaper fortsatt jobber med lokal datahåndtering og oppdatering i stedet for å ha tilgang til all forbrukerdata på ett sted, uavhengig av om de operer på ett eller flere markeder.

Hvis man kan finne og hente data fra ett og samme sted, forenkler det datahåndteringen og gjør prosessen for vedlikehold av data langt mer effektiv.
Gjennom smarte internasjonale API-løsninger er det mulig å få tilgang til lokale forbrukerdatakilder (som CPR / SPAR / DVV / DSF) over flere markeder i ett eneste API. Dermed unngår man flere integrasjoner fra forskjellige leverandører, lokale kostnader og ulike dataoppdateringsflyter.

 Skap en smidig onboarding-prosess og automatiser vedlikehold av kontaktinformasjon
MicrosoftTeams-image (55).jpeg

27 % av selgere og kunderådgivere opplever at de sløser bort dyrebar tid på ikke å ha oppdatert og korrekt informasjon, for eksempel kundenes telefonnummer. Kilde: Forrester.

Uansett hvilken rolle du har i selskapet, vil arbeidsoppgavene og beslutningene dine påvirkes negativt hvis ikke selskapet ditt proaktivt sikrer onboarding-prosessen. De aller fleste selskapene har definerte og tydelige retningslinjer for oppsett og onboarding av nye kunder, i tillegg til at oppgavene må valideres mot offisielle forbrukerregistre som for eksempel CPR / SPAR / DVV / DSF. Men vi ser fremdeles, også i store selskaper, at prosessen delvis foregår manuelt og uten noen form for automatisering.

Hvis oppsett av nye kunder ikke blir riktig utført, vil det sannsynligvis føre til utfordringer senere i din dialog med kunden. Du vil ikke informeres om kunden har byttet telefonnummer, flyttet til en ny adresse eller skiftet navn i forbindelse med ekteskap. Dette er viktige opplysninger i ditt forhold til kunden, og uten disse kan du heller ikke innfri nye behov hos kundene dine. Dessuten blir det større fare for at du baserer dine forretningsbeslutninger på feilaktig data.

   
 Arbeid med en unik person-ID i alle interne systemer og eliminer datasiloer

Altfor ofte ser vi at selskaper ikke er i stand til å integrere sine interne systemer med hverandre, noe som gjør det nesten umulig å få et 360-graders bilde av den enkelte kunden.

Det er viktig for effektiv validering av kunder og ikke minst for kundeopplevelsen at du kan knytte informasjon mellom systemer som ERP, CRM, systemer for markedsføringsautomatisering, saksbehandlingssystemer osv.

De fleste selskaper jobber i mer enn ti systemer og altfor ofte blir ikke dataene oppdatert sentralt, noe som fører til feil og bortkastet tid. Derfor anbefaler vi at du jobber med én unik ID på alle forbrukere i systemene dine. På den måten sikrer du at du ikke bare har korrekt og oppdatert informasjon om kunden, men også at informasjonen er den samme i alle systemer.

 Respekter kundens rett til å slettes og unngå GDPR-fallgruver 

Ifølge GDPR må forbrukerinformasjonen være oppdatert, korrekt og aktuell. Derfor kan du ikke ha kontaktopplysninger om forbrukere som du ikke lenger har noen grunn til å ha lagret i systemene dine.

Samtidig kreves det at du er transparent med hensyn til hvilke opplysninger du samler inn og at hver enkelt forbruker når som helst kan få innsyn i sine opplysninger og få den slettet dersom vedkommende ønsker det. Det er et krav at du kan finne all informasjon om personen som du har lagret i systemene dine.

Med Dun & Bradstreet's Consumer Intelligence API sørger vi for å følge GDPR, AML og bedrageribestemmelser.

Jonna Kyllönen Operations Manager, Komplett Bank.


For mange selskaper medfører det et større arbeid å spore dersom dataene ikke er sammenkoblet på tvers av ulike systemer, eller hvis personopplysningene er blitt opprettet med feilaktig informasjon. Med smarte forbruker-API-løsninger unngår du GDPR-fallgruver og kan raskt finne oppdatert forbrukerinformasjon.

 Jobb smart med innsiktsdata, så treffer du rett med din kommunikasjon 

Mange selskaper har store mengder data om sine kunder som kan brukes i markedsføringsøyemed, til analyser, segmentering osv. Ved at du inkluderer ekstern innsiktsdata, får du en bedre forståelse for hvem kunden din er - for eksempel hvilken livsfase, kjøpekraft eller bosituasjon kunden din befinner seg i.

Ved hjelp av Dun & Bradstreet's Consumer Intelligence API får du tilgang til over 20 ulike forbrukervariabler som alle hjelper deg med å få enda bedre og dypere innsikt om dine kunder.

Bruk denne kunnskapen aktivt i kampanjene dine og nå ut til de rette forbrukerne med rett budskap på rett tidspunkt, slik at du får høyest mulig konvertering og ROI.


Les mer om Consumer Intelligence og prøv gratis