Know Your Business - Navigering av risiko i næringslivet – Unngå avslag og forstå risiko lokalt og globalt

 Agenda:

08:30 – 09:00

Registrering og lett servering

09:00 – 09:30

"Risiko og kriminalitet: Virksomhetens sikkerhet" - Espen Skogstad, Næringslivkontakt - Kripos

 

Beskrivelse: Representanter fra Kripos vil gi et unikt innblikk i den risikoen som norske virksomheter kan møte, både nasjonalt og internasjonalt. Fokus vil være på hvordan kriminalitet, inkludert cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet, påvirker forretningsdrift og hvilke tiltak bedrifter kan ta for å beskytte seg selv.
09:40 – 10:10

"Sikkerhet og forebygging – beskyttelse mot moderne trusler" – Hallvard Svinvik, Security Specialist, DNB

 

Beskrivelse: DNB vil dele sin ekspertise innen sikkerhet og forebygging, med fokus på beskyttelse mot moderne trusler som cyberangrep og økonomisk kriminalitet.
10:20 – 10:50 "Compliance: Nøkkelen til å Mitigere Regulatorisk Risiko" – Arnt Olav Aardal, Leder for Compliancetjenester i BDO
 

Beskrivelse: BDO vil gi en presentasjon om viktigheten av compliance i dagens landskap. Foredraget dekker nøkkelområder som hva compliance innebærer, det regulatoriske landskapet, risikoidentifikasjon og -håndtering, implementering av etiske retningslinjer og internkontroll, samt hvordan teknologi kan støtte compliance-arbeidet. Gjennom praktiske råd og casestudier vil BDO gi innsikt i hvordan virksomheter kan beskytte seg mot regulatoriske bøter og juridiske utfordringer, og samtidig fremme en kultur av integritet og etikk.

11:00 – 11:30

Hvordan foreta risikovurdering i praksis - Dun & Bradstreet med kunde

 

Beskrivelse: Dun & Bradstreet vil sammen med en kunde demonstrere praktiske metoder for å gjennomføre risk assessments i virksomheter.

11:40 – 12:30

"Økonomisk risiko i et skiftende landskap"- Olav Chen, Storebrand

 

Beskrivelse: Olav Chen, en anerkjent norsk økonom, vil gi en grundig analyse av dagens økonomiske risikoer. Han vil dekke både mikro- og makroøkonomiske faktorer, og hvordan disse påvirker virksomheter i Norge og globalt. Chen vil også diskutere økonomiske trender og prognoser som kan hjelpe bedrifter å forutse og håndtere risiko mer effektivt.

12:30 – 12:45

Spørsmål og svar

12:45 – 13:30

Nettverking og lett servering

Møt våre foredragsholdere


Olav Chen

Storebrand

Olav Chen er en anerkjent norsk økonom som er kjent for sin ekspertise innen makroøkonomi og investeringer. Han er ofte omtalt i media og deltar i offentlige debatter om økonomiske emner. Chen har en betydelig rolle i Storebrand, et ledende nordisk finanskonsern, hvor han arbeider som porteføljeforvalter og sjef for allokering og globale renter. Han har omfattende erfaring med å analysere økonomiske trender, risikoer og markedsutviklinger, og er en respektert stemme når det gjelder økonomiske prognoser og risikohåndtering.


Espen Skogstad

Næringslivkontakt - Kripos

Espen Skogstad er en fagperson som arbeider innenfor Kripos, den norske nasjonale enheten for bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Han har spesialisert seg på områder som kriminalitetsforebygging og sikkerhet, med fokus på hvordan kriminalitet, inkludert cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet, påvirker virksomheter. Som næringslivkontakt hos Kripos har han en rolle som brobygger mellom politimyndigheter og næringslivet, og jobber med å gi bedrifter råd om hvordan de kan beskytte seg mot ulike kriminelle trusler. Skogstad er en ressurs i arbeidet med å sikre at virksomheter er oppdatert på risikoer og tiltak for å beskytte seg mot kriminelle aktiviteter.

Hallvard Svinvik

Fung. Seksjonssjef Operational Security & Resilience, DNB

Hallvard Svinvik har lang erfaring innen blant annet kriseberedskap, trusseletterretning og personellsikkerhet. Hallvard har ekspertise i å kartlegge, forebygge og respondere på trusler som kan påvirke finansinstitusjoner. Han har vært en viktig bidragsyter til DNBs rapport «Finansiell trygghet i en usikker verden».

Arnt Olav Aardal

Leder for Compliancetjenester, BDO

Arnt Olav Aardal er leder for Compliancetjenester i BDO Norge. Han har ekspertise innenfor området compliance, som handler om å sikre at virksomheter overholder lover, regler, og etiske retningslinjer som gjelder deres bransje og operasjoner. Aardal bidrar til å implementere og rådgi om strategier for compliance-risikostyring, identifikasjon av potensielle risikoer, og utvikling av internkontrollsystemer. Gjennom sitt arbeid hjelper han organisasjoner med å unngå juridiske utfordringer, bøter og omdømmetap ved å sikre at de opererer innenfor rammen av gjeldende regelverk og standarder.

Kari Mette Almskog

Commercial Director, Dun & Bradstreet

Kari Mette Almskog er administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge, hvor hun spiller en betydelig rolle i å fremme effektiv datahåndtering og compliance-løsninger. Hun har bred kompetanse innen Master Data Management (MDM) og understreker viktigheten av strukturerte data for organisasjonseffektivitet og etterlevelse av regelverk som GDPR og AML (Anti-Money Laundering).


Theodora Papadimitropoulou

Director GTM, Third Party Risk and Compliance, Dun & Bradstreet

Theodora Papadimitropoulou er en internasjonal forretningsspesialist med tydelig lidenskap for å utvikle internasjonal virksomhet på tvers av diversifiserte industrisektorer. Med mer enn 15 års erfaring i konsulentroller innen data og risikostyring, har Theodora lang erfaring med å hjelpe kunder med å løse utfordringer knyttet til for eksempel hvitvaskingsregelverk og risikoreduksjon i tredjepartssamarbeid.