Dataenes fremtid

Få verdifull innsikt om hvordan 1700 europeiske bedriftsledere bruker data i sin organisasjon.