Rapporter & innsikt

Her samler vi rapporter, innsikt og trender innen smarte data.

Fremtiden handler om smarte data

Verden befinner seg midt i en omfattende forandring som drives av digitaliseringen, globaliseringen og fremveksten av ny teknologi. Vi er overbevist om at fremtiden handler om data, vår tids nye råvare. Hver dag genereres det enorme mengder informasjon som skaper nye forretningsmuligheter og i høy grad påvirker samfunnet, næringslivet og menneskene.
Vi tar utfordringen
Utfordringen er å håndtere datamengden. Vi jobber daglig med å tolke og analysere enorme mengder data til nyttig innsikt for våre kunder. Det handler om å gjøre kvantitet til kvalitet, fra big data til smarte data. Dette er vi eksperter på, og derfor vil vi gjerne dele av vår egen, men også hjelpe med å spre andres kunnskap innen smarte data.