Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Blogg Risiko og kreditt Compliance

Tre utfordringer som må løses i dagens AML-marked

|

Gode prosesser for hvitvaskingskontroll av kunder (AML) krever i mange tilfeller omfattende tekniske leveranser. Datastrømmen må følge dagens lovkrav og harmonisere med globalt regelverk. Det er ofte enklere sagt enn gjort.

Her gir vi svaret på viktige utfordringer for deg som jobber med antihvitvaskingskontroll og verifisering av dine kunders identitet.

Når vi i Dun & Bradstreet jobber med våre kunder innen AML – anti-money laundering og KYC – know your customer, er det tre utfordringer som alltid står høyt på agendaen:

  1. Hvordan kan du følge eierskap utover landegrensene?
  2. Hvordan skal du beregne reelle rettighetshavere i henhold til Hvitvaskingsloven?
  3. Hvordan kan korrekte AML-relevante data komme nærmest mulig sluttbruker i riktig system og i riktig prosess?

Her kommer bakgrunn og forklaringer som gir best mulig svar på hvordan dette kan forstås og overholdes gjennom løsninger vi tilbyr i Dun & Bradstreet Norge. Unike ID-er er ofte svaret på utfordringene med å holde styr på eierskap og relevante data.

Utenlandske eierstrukturer

Har du problemer med å holde oversikt over utenlandske eierskap? Da er du ikke alene. I mange tilfeller eies næringseiendommer i norske byer ikke av lokale eiere, slik vi gjerne tror, men egentlig av utenlandske selskaper. Utenlandsk eierskap i norske foretak og eiendommer har de siste tiårene hatt en jevn og stabil økning. Selv om vi i første ledd finner en eierstruktur som tilsynelatende er norsk, kan det være flere bakenforliggende eiere som har tilholdssted langt utenfor Norden.

Du forplikter deg faktisk til å følge disse eierskapsstrukturene hele veien ut. Dette har vi god støtte for i våre løsninger.

Henrik Engelsen Bjørgo Partner Manager Skandinavia, Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet beregner eierskap globalt og har gjennom sin unike ID, eller D-U-N-S®-nummer, mulighet til å knytte globale selskaper sammen.

Hvem er reelle rettighetshavere?

Alle bank-, finans- og kredittinstitusjoner, samt en rekke juridiske og fysiske personer innen næringer som revisjon, regnskap, eiendomsmegling og advokater, er underlagt rapporteringsplikt i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansieringDet betyr at de må vite hvem som egentlig bestemmer i selskaper som er deres kunder.

Etter at loven ble innskjerpet i 2018 har Dun & Bradstreet utviklet en detaljert og presis tjeneste som blant annet identifiserer hvem som er reelle rettighetshavere.

– En reell rettighetshaver er ikke lenger bare å regne ut matematisk ut fra eierskap og stemmerettigheter, slik det var tidligere.

Etter lovendringen må det vurderes hvem som faktisk har kontroll over minst 25 prosent av omspurt foretak.

Det kompliserer rutinene som selskaper har for å finne de rette personene, sier Henrik Engelsen Bjørgo. I Dun & Bradstreet hjelper vi til med å avklare ansvaret.

DUNS Logo

Hva er D-U-N-S®-nummer – eller ID?

D-U-N-S er et nummer alle selskap globalt får når de registrerer seg, nummeret er eid av D&B og er kjernen i våre leveranser, og er verdens største firmadatabase. Det gir deg en forståelse av en bedrifts organisasjonsstruktur og en oversikt over hvordan virksomheter henger sammen innenfor bedriftsgrupper. Dette er unikt for Dun & Bradstreet og er muliggjort av D-U-N-S®-nummer, som knytter sammen selskaper, hovedkontorer, arbeidsplasser og filialer på globalt nivå.

Sparer tid på å lete fram eierskap

– En annen utfordring vi ser oftere er når eierskapet går ut over Norges grenser, og all den tiden våre kunder bruker på å identifisere eierskapet.

Her har D&B samlet reelle rettighetshaver-data på globalt nivå, og gjennom D-U-N-S®-nummer klart å identifisere eierskap på et globalt nivå.

Les også: Få kontroll på hvitvaskingsloven

Hva er terskelverdien?

I tillegg er terskelverdien på mer enn 25 prosent mer uklar nå; Det er en tilstrekkelig indikasjon på reell rettighetshaver, og ikke en endelig bekreftelse, som beskrives i forarbeidene til loven.

­– Det vil si at hvis du eier mindre enn to prosent, kan du likevel være reell rettighetshaver, sier Henrik Engelsen Bjørgo. Han jobber i dag sentralt i arbeidet med de største AML-prosjektene for Dun & Bradstreet i Norden.

Hvordan kan dataen integreres der den skal brukes?

Tiltakene som må på plass for å være compliant i henhold til lovverket er en krevende oppgave. Halvparten av alle organisasjoner overstiger budsjettene sine med mer enn 40 prosent.

Dun & Bradstreet har lagt ned mye ressurser på å tilpasse løsninger for våre kunder. Automatisering er et viktig aspekt innenfor compliance da det i utgangspunktet kan og vil genere manuelt arbeid.

Behov for å integrere data til egne systemer

– Ofte ser vi at kundene har et behov for å integrere våre dataleveranser til deres egne plattformer og kundedatasystemer. Noen bransjer er veldig plattformavhengig, og det er svært viktig at vår data er godt integrert.

Veldig mange brukere sitter i dag i eksterne miljøer, noe som fører til høye manuelle kostnader knyttet til AML/KYC. Mange av våre kunder har bygd sin egen infrastruktur rundt våre API-er i dag.

Fra venstre Sigmund M. Grønland, Headit og Henrik Bjørgo, Dun & Bradstreet 

Sammen med vår tech-partner Headit har vi bygd en integrasjonsplattform som kan knytte våre API-er direkte og sømløst til de relevante prosessene til kunden. Dette gjør våre tjenester lettere tilgjengelig for flere kunder som ikke har den samme tekniske kompetansen, forklarer Henrik Bjørgo.

Les mer om vårt plattform-samarbeid med Headit

 

Sømløst til flere CRM-systemer

Til nå har vi knyttet fem av våre API-er for masterdata og compliance til integrasjonsplattformen, og er nå godt integrert i tre brukerplattformer: Super Office, Vitec og Webtop. De største kundene har ofte et behov for brede leveranser, de små mindre. Plattformen gjør det mulig å tilpasse våre leveranser til samtlige kunder uten at dette påvirker brukeropplevelsen.

– Dette har ført til at vi har 19 fornøyde kunder som bruker integrasjonsplattformen i dag. Alt fra mindre kunder til flere av landets største finansselskaper og meglerkontor. Dette er bare starten på prosjektet.

Vi ønsker å knytte til oss flere brukerplattformer. Vi ser at dette er et helt nødvendig arbeid for å kunne levere den tjenesten som kreves under dagens rapporteringsplikt, sier Henrik Bjørgo, Partner Manager Skandinavia, D&B.

Har du spørsmål om våre Compliance og AML-løsninger?

Vi hjelper deg gjerne i gang. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om Personvern

Vi deler gjerne vår innsikt