Blogg Datadrevet markedsføring

Slår løsningene sammen for å gjøre retailbransjen datadrevet

|

Når to store data-aktører slår kompetansen sin sammen i et strategisk samarbeid blir resultatet en revolusjonerende løsning for retail-bransjen.

— Vi ser at en rekke bedrifter sitter på mengder av data om kundene sine, uten nødvendig oversikt eller systemer til å ta datadrevet markedsføring i bruk, forteller Partner Manager i Dun & Bradstreet, Henrik Engelsen Bjørgo.  

Vi vet altså godt at vi bør bruke den dataen vi innhenter, men ikke hvordan vi kan sette den i system. Her stopper det opp for mange.

Martech - slik bruker du det

Dun & Bradstreet og Voyado tilbyr derfor i fellesskap løsningen Consumer Intelligence (CI), som allerede er implementert hos 44 norske, svenske og finske retailaktører. Deriblant kjente merkevarer som XXL, Power og NetOnNet.  

Henrik Engelsen Bjørgo, Dun & Bradstreet til venstre og Niklas Brattfors, Voyado til høyre er godt fornøyd med samarbeidsproduktet Consumer Intelligence. Resultatet blir en mer datadrevet retailbransje.

En unik kunde-ID

Gjennom kundeklubber og klikk-og-hent samler retailaktører inn nyttig informasjon, men mange mangler et system for å utnytte potensialet i dataen de sitter på.

Gamle og nye e-post- og bostedsadresser er registret om hverandre og få kunder blir korrekt identifisert. Kanskje står fødselsdatoen i kundeklubben, mens telefonnummeret de oppga for klikk og hent tilhører ektefellen. Dette har over tid ført til at potensielt verdifull informasjon har gått tapt, og at kundene opplever mye og generell kommunikasjon som drukner i postkassen eller mailboksen.

— Vi i Dun & Bradstreet bistår med å identifisere kundene slik at vi kan berike informasjonen betydelig. En kunde som kanskje bare står oppført med navn og telefonnummer kan etter å ha blitt identifisert av oss få påført en rekke informasjonselementer som kjønn, bostedsadresse, fødselsdato og vår unike ID .

Resultatet av dette er at vi sitter med én etablert sannhet på hver kunde, samtidig som utfordringen med duplikater forsvinner. Vår unike ID gjør det enkelt å knytte persondata mellom prosesser og systemer uten at sensitiv data blir involvert.

Vår unike ID gjør det enkelt å knytte persondata mellom prosesser og systemer uten at sensitiv data blir involvert.

Henrik Engelsen Bjørgo Partner Manager, Dun & Bradstreet

Dette er essensielt for at man skal kunne jobbet datadrevet med kundene. Når kundene er identifisert, og beriket med vår grunndata, kan også vår statistiske informasjon påføres.

Consumer Intelligence gir deg tilgang til sanntidsdata om over 90 millioner europeiske forbrukere.

Når faktisk informasjon kobles sammen med sannsynlig informasjon får vi nemlig et mer helhetlig bilde av hvem de ulike kundene er. Da kan kommunikasjonen enkelt justeres slik at den oppleves mer relevant for kunden og øker sannsynligheten for salg.

Og det er her Voyado med sin markedsledende CXP (Customer Experience Platform) kommer inn. Voyado skaper personlige kundeopplevelser gjennom å sømløst koble alle kontaktpunkter som nettbutikk, butikk, annonser eller kommunikasjon sammen.

Denne innsamlingen av kundens atferd i alle kanaler, sørger for en mer helhetlig og relevant kundeopplevelse. Noe som er avgjørende for at kundene skal velge å komme tilbake igjen og igjen. 

— Med Consumer Intelligence holdes kundedatabasen i Voyado oppdatert og kommuniserbar. Det øker muligheten for å nå ut med relevant og treffsikker kommunikasjon til rett tid. Du kan også tilføre analytiske variabler og kombinere disse med faktiske kjøps- og brukermønstre hvilket åpner for spennende segmenteringsmuligheter, forklarer Niklas Brattfors, Partner Manager i Voyado.

Med Consumer Intelligence holdes kundedatabasen i Voyado oppdatert og kommuniserbar. Det øker muligheten for å nå ut med relevant og treffsikker kommunikasjon til rett tid.

Niklas Brattfors Partner Manager, Voyado

Consumer Intelligence i tre steg

— Dun & Bradstreet leverer rådataene, mens Voyado setter alt i system, forteller Engelsen Bjørgo.

Den AI-drevne plattformen tar dataen i bruk med nøyaktig presisjon og forbedrer kundeopplevelsen ved hvert enkelt berøringspunkt.

Bli kjent med mulighetene i Voyado

Consumer Intelligence består av tre produktområder: search, monitoring og enrichment Search benyttes i første møte med nye kunder. Her identifiseres kunden og vår unike-ID blir påført. Dette sikrer at vi jobber relevant med kundene fra første møte.

Monitorering brukes for å løpende oppdatere informasjonen. Kanskje har kunden flyttet til et helt nytt sted hvor en annen butikk er mer relevant. Enrichment er tilgangen til våre analytiske variabler.

Fakta

  • Voyado og Dun & Bradstreet har vært partnere siden 2016.
  • Har til sammen 44 felles fornøyde kunder
  • Har det siste året økt inntekten med nærmere 60 % sammenlignet med fjoråret.
  • Løsningen behandler kundedataen likt i alle land

Kobler det du vet med det statistisk sannsynlige

Analytiske data handler om å koble de sparsomme personopplysningene sammen med det statistisk sannsynlige.

— Ta den fiktive personen Erik Andersen som eksempel. Hans grunndata forteller oss at han er 32 år, bor i Asker og er mann. Når vi så henter ut statistisk informasjon og kobler det til ID’en hans sitter vi på svært verdifull data, sier Engelsen Bjørgo.

Erik har flyttet fra en liten leilighet på Thorsov til et større rekkehus i Asker sammen med sin nye samboer. De har det siste året også fått et nytt familiemedlem og blitt en liten familie. Der hvor det tidligere var relevant å informere Erik om produkter som gjorde livet på 45 kvm enklere, er det nå kanskje mer relevant å hjelpe med hagemøbler og gressklipper. Ved å ha dypere innsikt kan man spisse kommunikasjonen til spesifikke segmenter og deres behov. Dette gjør kommunikasjonen og kundeopplevelsen relevant og verdifull der man tidligere ofte opplevde generell kommunikasjon og støy.

Fullintegrerte datastrømmer 

— Med Customer Intelligence i Voyado får du de nødvendige verktøyene som kreves for å skape personlige kundeopplevelser og vekst i bedriften, sier Niklas Brattfors.

— Sammen leverer vi markedets best integrerte løsning for oppdaterte master- og analysedata direkte integrert i kundenes prosesser, slår Henrik Engelsen Bjørgo fast.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Vi deler gjerne vår innsikt