Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Risiko og kreditt Compliance

En offensiv kredittstyring gir bedre lønnsomhet – 4 steg til bedre kredittstyring

|

Her forklarer vi hvordan du får lønnsomhet i ditt selskap med god kredittstyring, og unngår unødvendig store tap på forsinket betaling.

Viktigheten av en kredittpolicy handler om god styring og samspillet mellom salg og kreditt. Slik går du frem:

1. Ta stilling til risiko – hvor mye kan selskapet ditt akseptere å ha i tap? 

Hvor mye selskapet ditt kan akseptere i tap, avgjør kredittvurderingene du må gjøre. Selskapet må først av alt ta stilling til hvilken risikoprofil de er komfortable med. Gjør en god kredittvurdering og sørg for at du vet hvem kundene dine er.

Mange av selskapene som kan bli dine kunder, har problemer med å gjøre opp for seg. Ved utgangen av mai 2022 hadde 7,1 prosent av alle kredittaktive personer en betalingsanmerkning og 10,2 prosent av alle aktive foretak hadde en anmerkning. 


Janne Jansen, Subject Matter Expert i Dun & Bradstreet

2. Få på plass gode rutiner for kredittarbeid

Kredittstyring kan defineres som styring av pengestrømmen og spiller en rolle for hele salgsprosessen, fra før varelevering til betaling finner sted.

Har selskapet en offensiv kredittstyring, gjør de en god økonomisk vurdering av kunden før salget. Da kan du gi riktige betingelser til rette kunder.

Har selskapet en defensiv kredittstyring, handler det om å unngå tap på allerede inngåtte kontrakter. Målet med kredittarbeid er å ha en betjeningsstrategi som gjør det mulig å selge mest mulig til flest mulig.

Les mer om våre løsninger for god kreditthåndtering

– Alle selskaper bør ha god struktur og godt dokumenterte rutiner for kredittarbeidet. Det å inngå en avtale med et kredittopplysningsselskap og et inkassoselskap er ikke nok. 


Det er ikke bare kredittopplysningene som er avgjørende. Det handler om gode rutiner, systemer til å håndtere rutinene, fleksibilitet til å gjøre endringer, dersom kart og terreng ikke stemmer overens.

– Vi har kompetansen til å gi gode råd om hvordan du bruker verktøyene for å sikre en god struktur og kredittstyring. Her bistår vi gjerne og hjelper kundene våre til å ta gode kredittbeslutninger, forsikrer Janne Jansen, Subject Matter Expert i Dun & Bradstreet.

Ønsker du rådgivning om kredittstyring i din bedrift?

3. En god kredittpolicy er hjernen i bedriften

Kredittpolicyen må styre alle beslutninger, som hjernen i selskapet.

En god kredittpolicy handler om å strukturere arbeidet med kredittgivning og tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva, hvordan du tar betalt og hva som gjelder ved for sene betalinger. Unngå tilfeldig kredittgivning.


Les også: Lag en god kredittpolicy og få raskere betalt

illustration-computer-graphs-450x300.gif


4. Sikre god kreditthåndtering fra varen er levert til fakturaen er betalt

Fra varen er levert til faktura forfaller må selskapet ha orden på faktureringsrutiner:

 • Gjennomfør daglig fakturering for å unngå «skjulte kredittdager».
 • De dagene fra salget er gjennomført til du får sendt ut faktura er «skjulte kredittdager», hvor kunden i realiteten får gratis kreditt.
 • Dagene fra faktura er sendt til den er forfalt er de «innvilgede kredittdagene».
 • Fra forfall av faktura til innbetaling skjer er det som kalles «forfalte kredittdager». Betalingsbetingelser på for eksempel 30 dager kan fort bli 45 dager i reelle kredittdager, fordi det går for lang tid mellom kjøp og at fakturaen produseres og betales. Det gir deg som selger økte rentekostnader, fordi det tar lengre tid før pengene kommer inn. Penger som ikke er innkrevd, øker også sannsynligheten for at fordringen går til tap.
 • For reklamasjoner må du ha en effektiv håndtering.
 • Få kontroll på utvikling av risiko i kundeporteføljen. Statistikk viser at tap oftest kommer på de eksisterende kundene.
 –  Mange ser på tap isolert i kroner og øre. Det er viktig å se tapet i forhold til resultater og fortjeneste, sier Janne Jansen.
Vektskal.jpg


Når fakturaen er forfalt og pengene ikke er kommet inn, må selskapet ha orden på purre- og inkassorutiner:
 • Raskt sette kredittstopp på de kundene som er dårlige betalere.
 • Realisere eventuell sikkerhet dersom du har hatt salgspant i varene.
 • Dersom kunden er konkurs må du også raskt melde inn dine krav.

Gjør alltid en god kredittvurdering av kunde. Det reduserer risikoen for tap.
Les mer om: Hvor mye må du selge for å dekke et tap?
Risk.png


Bedre kredittstyring gir:
 • reduserte kredittkostnader
 • økt fortjeneste
 • styrket konkurransekraft

Last ned vår guide for bedre kredittstyring

 

Ønsker du rådgivning om kredittstyring i din bedrift?