Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Blogg Analyse og innsikt Risiko og kreditt

Kvinnelige styreledere i større virksomheter leverer bedre resultater

|

Kvinnelige styreledere leverer betydelig bedre økonomiske resultater enn mannlige styreledere i bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Også egenkapitalandelen i alle bedrifter med kvinnelig styreleder er jevnt høyere. Dette viser en fersk analyse vi har utført.

Vi har analysert tall fra alle AS og ASA med innlevert regnskap for gjeldende regnskapsår 2016-2020 og med omsetning på over en million kroner. I analysen går vi nærmere inn på kjønnsfordelingen i styrer og av styreleder. Tallene går fem år tilbake i tid for å et bedre innblikk i trender og hvor konsekvente resultatene er over tid.

Bedriftene med kvinnelig styreleder er jevnt mer solide, med høyere egenkapitalandel.

Brit Elise Melhus Analytiker, Dun & Bradstreet

Stadig flere kvinnelige styreledere

Det er fortsatt en lav kvinneandel blant styreledere totalt i Norge med kun 13,9 prosent for 2020, og med en total økning på 5,4 prosent de siste fem årene. – Imidlertid ser vi en svært positiv utvikling fra lave nivåer forteller Melhus:

Økningen i kvinnelige styreledere er på hele 37,2 prosent hos bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning.


Hvis denne utviklingen fortsetter i samme tempo vil vi se en jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige styreledere i løpet av 25-30 år for de største bedriftene.

For de øvrige bedriftene må vi nok dessverre legge på ytterligere 100 år, sier Melhus.


–Til tross for den svært lave andelen styreledere i de største bedriftene ser vi at kvinner i styrene fører til bedre resultater for storbedriftene, altså de med omsetning over 150 millioner kroner per år, forteller analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Her finner vi en vekst i de økonomiske resultatene på over 30 prosent de to siste årene, og hadde i 2020 nesten 30 prosent bedre resultatgrad enn de øvrige bedriftene. – Bedriftene med kvinnelig styreleder er også jevnt mer solide, med høyere egenkapitalandel, hos bedriftene med kvinnelig styreleder, sier Melhus.
Bedrifter med omsetning over 150 millioner

– I bedrifter med under 150 millioner i omsetning gjør de bedriftene med mannlig styreleder det best, men forskjellene minker for hvert år. I 2020 er vi nede på under 12 prosent forskjell.

Kjønnsfordeling i styrene

Hele 60 prosent av bedrifter med omsetning på over 150 millioner har ikke kvinnelige representanter i styrene (styreleder pluss styremedlemmer). Dumt kanskje, fordi tallene viser at virksomheter hvor styrene består av minst 25 prosent kvinner gjør det best. De dårligste resultatene (lavest «resultatgrad») kommer fra bedrifter helt uten kvinner i styret.

Samtidig ser vi at egenkapitalandelen er betydelig høyere blant bedriftene med kvinner i styret, og at dette er en trend over alle fem årene vi har sett på.

Det kan virke som om kvinner i styret gjør at bedriftene sparer mer for å møte dårlige tider, sier Brit Elise Melhus. Kun 21 prosent av små- og mellomstore bedrifter har kvinnelige representanter i styret.

– Det er viktig å huske at mindre bedrifter ofte kan ha bare ett medlem. 86 prosent av bedriftene med under 150 millioner i omsetning har tre eller færre personer i styret, sier Melhus.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Vi deler gjerne vår innsikt