Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Risiko og kreditt Compliance

Hvor mye må du selge for å dekke et tap?

|

Hvis du får bedre struktur på kredittvurderingene dine, kan selskapet få bedre kontroll på tap.

Viktigheten av en kredittpolicy handler om god styring og samspillet mellom salg og kreditt. Bedre kredittstyring gir reduserte kredittkostnader, økt fortjeneste og styrket konkurransekraft.

sparegris.png
Kr. 100.000,- x (100: 5 = 20) = 2.000.000 kroner.

Hvis tapet ble redusert med for eksempel 30%, vil det raskt gi effekt på årsresultatet.

Et illustrert eksempel forklarer dette nærmere:


En bedrift som eksempelvis opererer med en fortjenestemargin på 5%, må på slutten av året dessverre tapsføre 100.000 kroner.


Denne bedriften må ha et mersalg på 2 millioner kroner for å kompensere for dette tapet. Det er mye arbeid og medgått tid og ressurser for salgsorganisasjonen.

– Balansen mellom tap og inntekt er hodepinen for de som jobber med kreditt. Det må være et godt samspill mellom salg og kreditt.

Det handler om bevisstgjøring i organisasjonen rundt kostnader knyttet til tjenestene selskapet selger, sier Janne Jansen, Subject Matter Expert i Dun & Bradstreet.

Det er størrelsen på dekningsbidraget som avgjør hvor mye du kan tjene på salget – og hvor mye mer du må selge for å dekke inn tapet. – Ved kredittvurderingen må det vurderes både hva bedriften kan tape og hva bedriften kan tjene på salget.
Janne Jansen, Subject Matter Expert i Dun & Bradstreet.

De tiltakene du bør gjøre før du gjennomfører et salg med en kunde er:
  1. Registrere kunden i kunderegisteret – eller ditt CRM-system.
  2. Gjennomfør en kredittvurdering. Definer hvilken informasjon som skal innhentes.
  3. Sjekk om det er mulig å ha kredittsikring. Kan det tas salgspant i varen, bør det vurderes.
  4. Bestem deg for hvilke kredittbetingelser du vil gi kunden. Og husk at å gi kreditt er dyrt. Én kredittdag kan koste mye for et selskap.
 
Du regner ut kostnaden for å gi kreditt på følgende måte:

Antall kredittdager:
Utestående fordringer*360 dg.
Salgsomsetning

AS Normalbedrift:
Salgsomsetning: 110 mill. kroner
Utestående fordringer: 
18.5 mill. kroner
Gjennomsnittlige kredittdager: 
61

Kostnad for 1 kredittdag
18.5 mill. * 0,10/61 = 30.330 kr.
(Forutsetning: rentesats = 10 %)

Slik anbefaler vi å kredittvurdere en kunde:

Når du går i gang med å kredittvurdere en kunde, må første skritt være å finne ut hvem kunden er.  Kunden kan være en privatperson eller et selskap av ulik karakter, eller annen form for rettslig fellesskap.

Ansvarsforholdet er forskjellig fra de ulike selskapsformene. I noen selskaper er personene bak selskapet ansvarlig for hele selskapets gjeld, i andre ikke.

Hvilken selskapsform kunden har, blir dermed avgjørende når det gjelder hvilke formuesverdier kreditor kan søke dekning i ved et eventuelt betalingsmislighold.

Du må kombinere interne data om kundens omsetning, kredittgrense, saldoinformasjon med eksterne data som endring i kredittverdighet, nye regnskapstall, betalingsanmerkninger, endringer i styret mm.

Ønsker du rådgivning om kredittstyring i din bedrift?