Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Risiko og kreditt Compliance Analyse og innsikt

Grip morgendagen og bygg en motstandsdyktig forretning

|

Gjør din business mer motstandsdyktig med data for å håndtere en verden i endring.

Verden som vi kjenner den, har blitt snudd på hodet etter en pandemi og en krig som har knust forsyningslinjer og skremt handelsmarkeder. Usikkerhet om fremtiden skaper enorme utfordringer for samfunnet og de tjenestene som er ment å skulle hjelpe oss.

Hvordan kan selskaper ikke bare holde ut, men forbedre sine evner til å ta datadrevne avgjørelser, som både er kommersielle og etisk bærekraftige?

På Dun & Bradstreets Power of Data-seminar delte ledende eksperter sin innsikt og sine tanker om fremtiden.

de9e338a-2d57-40c6-bb7a-3f757c1112b4.jpg


FORBRUKERKONTEKST OG THICK DATA
Volum er viktig, men kvalitet teller mest

Forbrukervaner endres så snart anledningen byr seg, men vet vi alltid hvordan disse vanene endres? Hva er det dataen ikke viser oss?

Da smarttelefonene først kom på markedet kjøpte mange forbrukere i megamarkedet Kina, Ipones. Nei, det er ikke en skrivefeil. De kjøpte altså kopier og ikke ekte iPhones. Det betød at salgstallene til iPhone ikke viste hvor mange mennesker som faktisk ønsket å kvitte seg med sin gamle telefon og omfavne fremtiden.

"Det finnes mange eksempler på tilfeller hvor kvantitet blir feiltolket som kvalitet."


"Vi har en formening om at mer data vil føre til bedre valg," sa Tricia Wang, som har tittelen global technology ethnographer til deltagerne på Power of Data. "Den tanken er så inngrodd at den er vanskelig utfordre, men faktum er at data kan lede deg på villstrå hvis de ikke er tatt ut av riktig kontekst."

Den begrensede verdien av kvantitativ informasjon ble åpenbar for tre år siden. "Tredjehåndsdata var verdiløs i møte med covid," sa Wang om de plutselige grunnleggende endringene i livet til forbrukerne. Folk flyttet, folk resignerte, skilsmisseraten økte i enkelte land, mens den sank i andre, er noen av eksemplene hun dro fram.

Se opp fra dataskjermen for å forstå at forbrukeren muliggjør datadrevne beslutninger. Uten kontekst er dataen "flat" og maler et “low-resolution"-bilde, sa Wang. Ved å tilføre kvalitativ informasjon kan du skape "thick data" og bildet endres fra low-res til high-res.
50bc5b87-82f3-4538-b2db-1a39b7b92660.jpg


NÅR SANNHETER KOLLAPSER
Krisedrevne beslutninger fører til mindre gunstige valg

På Power of Data-seminaret tok tidligere statsminister i Finland, Alexander Stubb et steg tilbake i tid. Ikke for å lære noe fra fortiden, men for å påpeke at vi har gjort mange feil.

Vi har, for eksempel tatt det for gitt at liberalt demokrati og globalisering, har vunnet over autokrati og proteksjonisme. Det viste seg å ikke være tilfelle. 

"Så vil vi få et digitalt demokrati eller et digitalt diktatur?" spurte Stubb. Vil konflikter være lokale eller globale? Vil teknologi bli brukt til fordel for individet, staten eller konsernet?


Det er også det Stubb kaller "strukturelle megatrender" uten historisk presedens. Først og fremst demografiske endringer som er game-changing. Mens gjennomsnittsalderen i Europa øker, synker den i Afrika. Hvordan vi responderer på det, er et åpent spørsmål. Det neste er klimakrisen. Hvilke land vil forplikte seg til det grønne skiftet, og hvilke vil ikke? Finnes det kompromisser eller bare hindringer i veien?

Å vite at vi ikke kan spå fremtiden, selv om det høres ut som et paradoks, kan være en ressurs. Motstandsdyktighet avhenger av at vi forbereder oss på ulike versjoner av fremtiden. Det å bli tatt på sengen, er for kostbart. "Når vi tar krisedrevne beslutninger fører det til mindre gunstige valg," sa Stubb.

Så hva gjør denne komplekse usikkerheten for datainnsamling, analyser og bruk? Hva med datasikkerhet? Stubb overlot de teknologiske spørsmålene til deltagerne med en siste observasjon. "Vi kommer til å måtte håndtere en rekke ukomfortable moralske dilemmaer."

c7839c8a-be5d-4e15-87b5-b7afdec6072a.jpg


RISKO FOR INKOMPETANSE
Hvordan følge regler når du ikke vet hvordan?

Da EU forberedte The General Data Protection Act (GDPR), måtte mange selskaper innse den ubehagelige sannheten om sin egen inkompetanse. Dette er en uttalelse fra menneskerettsadvokaten Parul Sharma mens hun snakket om samsvar.

"Mangel på kompetanse blir nå sett på som høyrisiko," sa Sharma. "Du vil bli nødt til å rapportere om hva du har gjort for å heve og rekruttere kompetanse."

I tillegg må du forsikre deg om at samarbeidspartnerne dine også har kapasitet til å pleie ESG, altså finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er.

"Du forlater ikke bare høyrisikovurderte forretningspartnere, du må holde dem i hånden, sa Sharma. Har du ressursene og kompetansen til det?"


ESG kan ikke bli en suksess uten å se fremover. "Med denne nye lovgivningen nært forestående blir vi tvunget til å ha et mer futuristisk blikk som ikke er basert på å kikke seg i bakspeilet og se på kvartalsrapporter," sa Sharma.

På Power of Data, delte Sharma scenen med Kent Eriksson, professor of applied business studies. "Det finnes fremdeles selskaper som tror at disse problemstillingene er valgfrie å forholde seg til," sa Eriksson. "Men vi vil få flere regler og forskrifter. Forbrukerne trenger og ønsker bærekraft. Og husk at én misfornøyd kunde har mer makt enn ti fornøyde. Dette er også tilfelle med etiske feilgrep, som i tillegg vil bli dekket av media. "   

Eriksson pekte på at bærekraft er et bevegelig mål. "Standarder er hele tiden i endring, samfunnet endrer seg. Du må stadig utvikle vitenskapsbaserte metoder og bruke nye beregninger for å vite hvor bærekraftig selskapet ditt er," sa Eriksson "For å gjøre det, trenger du avansert kompetanseutvikling, noe som ikke vil by på problemer, da alle nivåer i et selskap ser på bærekraft som viktig."


KUNDEKONTROLL OG KURATERING?
Makten og retten til å dele utvalgte data

GDPR vil fremstå som mild sammenlignet med noen av de forskriftene som diskuteres og utarbeides verden over. Som det å gi folk makten til å samle data, lagre dem og så når det passer dem, dele spesifikk informasjon med spesifikke aktører. De kan sette en tidsbegrensning for tilgang og på andre måter kontrollere hvor dataene ender opp.

"Dette endrer virkelig balansen for hvem som kontrollerer dataene og for hvilket formål den brukes til," sa quantitative futurist Amy Webb.

Men vil individer ha lyst til å engasjere seg i hva som oppleves som nokså komplisert kuratering? "Ikke anta at kunden ikke vil ta seg tid til å gjøre det. Kunden gjør allerede det," sa Amy Webb og henviste til sosiale medier.

Bare se på en persons Instagram versus LinkedIn-profilen deres. Deler de den samme informasjonen på Facebook som de gjør på Twitter? Se for deg en verden der bildene og teksten på din dating app blir brukt i en profesjonell kontekst!

Bli mer datadrevet?