Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Blogg Analyse og innsikt Risiko og kreditt

2022 vil gi flere konkurser enn i 2021

|

2021 hadde svært lave konkurstall og en økning i år er forventet, spesielt for bransjer som er utsatt for høye råvarepriser.

2022 har så langt vært en berg- og dalbane i konkursutvikling for norske selskaper.

–  I årets første kvartal økte antallet konkurser med hele 18,9 prosent. Overraskende gjorde antallet konkurser en helomvending i april og gikk plutselig mye ned, forklarer analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode).

Hun peker på at norske bedrifter fortsatt skylder milliarder i utsatte skatter og avgifter fra pandemien, og i tillegg opplever rekordhøye innkjøpspriser, strømpriser og drivstoffpriser.

I mai igjen fikk vi en økning på 17,6 % i rene konkurser sammenlignet med fjoråret. Alt tyder på at det skal bli flere konkurser gjennom 2022 enn i 2021. Hittil i år er konkursene opp 5,2 %, og antall tvangsavviklinger 5,5 % over fjoråret, sier Melhus.

Brit Elise Melhus, analytiker i Dun & Bradstreet 


Store variasjoner mellom bransjene

Eiendom, detaljhandel, transport/lagring og kanskje litt overraskende hotell/restaurant, viser en reduksjon sammenlignet med fjoråret hittil i år.

Resten av bransjene viser økning i rene konkurser, hvor tjenesteyting har høyeste økning så langt i år med 24,3 % (av de største bransjene).

Historisk utvikling

Konkursutviklingen i Norge over de siste 20 årene viste et toppår i 1992 som resultatet av de økonomiske problemene vi hadde på slutten av 80- tallet og begynnelsen av 90- tallet.

  • I 2002 - 2003 sprakk IT boblen og tok med seg mange selskaper i relaterte bransjer.
  • I 2006 snudde det igjen og eskalerte mot det som er kalt finanskrisen i 2009.
  • Konkursene steg jevnt frem til 2016 hvor de lå stabilt frem til pandemien startet i 2020.

– Pandemien viser tydelig at visse bransjer som har fått større belastninger.


Spesielt ser vi dette innenfor Transport hvor bransjen både opplever uforutsigbarhet i vareleveransene og svært høye drivstoffpriser. Bransjen Transport og lagring har en økning i konkurser og tvangsavviklinger på 26,1 prosent.

Konkurs
Konkurs, en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Den innebærer at skyldneren blir fratatt rådigheten over sine formuesforhold.

Formuen blir som et konkursbo stilt under forvaltning av en bostyrer eller et bostyre, som realiserer alle formuesverdier til fordel for samtlige fordringshavere.

Tvangsavvikling
Kjennelse fra tingretten som beslutter foretaket avviklet, fordi det har vært oppløst i mer enn ett år.

Kilde: Konkursregisteret, Brønnøysundregisteret

Også den relaterte bransjen Engros og agentur opplever også at flere går over ende, med 31,3 prosent pr mai 2022, sier analytiker Brit Elise Melhus, i Dun & Bradstreet.

Konkurser øker jevnt over hele landet med unntak av Viken

Selv med generell oppgang i antallet konkurser så langt i år, er det enkelte fylker som opplever større økning i tvangsavviklinger og konkurser.  

Størst prosentvis økning finner vi i Nordland med 40,5 % flere konkurser i mai 2022 mot mai 2021.

Ser vi på tallene samlet for de fem første månedene ser vi at rene konkurser øker i de fleste fylkene, med unntak av Viken (og Oslo) som er på nivåer med fjorårets tall.

For mer informasjon kontakt:

Brit Elise Melhus
E-post: MelhusB@DNB.com

Se hvem som gikk konkurs i forrige uke

Vi deler gjerne vår innsikt med deg.