Hvorfor bærekraftige leverandørkjeder er mer robuste

Leverandørkjeder som tilfredsstiller gjeldende ESG-kriterier, reduserer ikke bare selskapets karbonavtrykk og omdømmerisiko - de er også mer robuste og kostnadseffektive. ESG-data blir den avgjørende faktoren og er en gylden mulighet for virksomhetene.

For bare noen få år siden fikk diskusjoner om forsyningskjeder lite oppmerksomhet. God styring av leverandører handlet om å forbedre kostnadseffektiviteten, ha maksimal tilgjengelighet med minimale lagre og en fleksibel beredskapsplan for å dekke eventuelle forstyrrelser. 

Dette har imidlertid endret seg fundamentalt. Konsekvensene av COVID-19-pandemien, krigen i Ukraina og andre makroøkonomiske hendelser har vist hvor raskt forsyningskjeder i alle sektorer kan bryte sammen og hvilken innvirkning dette har på soliditeten til et selskap.

Innkjøpsledere må også forsøke å holde tritt med et stadig økende krav fra forbrukerne, investorer og forretningspartnere.