Hvor mye må du selge for å dekke et tap?

Hvis du får bedre struktur på kredittvurderingene dine, kan selskapet få bedre kontroll på tap.

Viktigheten av en kredittpolicy handler om god styring og samspillet mellom salg og kreditt. Bedre kredittstyring gir reduserte kredittkostnader, økt fortjeneste og styrket konkurransekraft.


Et illustrert eksempel forklarer dette nærmere:

En bedrift som eksempelvis opererer med en fortjenestemargin på 5%, må på slutten av året dessverre tapsføre 100.000 kroner.

Kr. 100.000,- x (100: 5 = 20) = 2.000.000 kroner.

Hvis tapet ble redusert med for eksempel 30%, vil det raskt gi effekt på årsresultatet.

Du regner ut kostnaden for å gi kreditt på følgende måte:

Antall kredittdager: Utestående fordringer*360 dg. Salgsomsetning

AS Normalbedrift:

Salgsomsetning: 110 mill. kroner

Utestående fordringer: 18.5 mill. kroner

Gjennomsnittlige kredittdager: 61

Kostnad for 1 kredittdag 18.5 mill. * 0,10/61 = 30.330 kr. (Forutsetning: rentesats = 10 %)