ESG-strategi: Hvordan kan bærekraft måles?

Å ha en ESG-strategi er ikke lenger valgfritt for virksomhetene. Temaet bærekraft har blitt en strategisk prioritet for bedrifter over hele verden. Dette er hvordan du kan identifisere ESG relatert risiko i din egen forsyningskjede. 

Hvem selger flest biler eller har størst fortjeneste? Disse tallene var det som drev bilindustrien i flere tiår. I lang tid var det ikke viktig hvor høye karbonutslippene var eller hvilken type energi som ble brukt til å drive en fabrikk.

I dag setter imidlertid bilprodusenter som Mercedes-Benz seg andre mål:

  • Innen 2030 ønsker selskapet å halvere karbonutslippene sine.
  •  Målet er en del av en ESG-strategi og er representativt for det globale skiftet mot en bærekraftig økonomi. 

Hva ESG betyr

ESG står for Environmental Social Governance (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold).  Problemene tilknyttet dette - som samfunnsansvar, miljøbevissthet og bærekraft, samt transparent styring, ses i sammenheng med selskapets aktiviteter.

En ESG-strategi består av mål og tiltak innenfor disse fagområdene.

Store selskaper fokuserer i økende grad på å identifisere og redusere ESG-risiko, ikke bare i egen virksomhet; de fokuserer også på ESG innsatsen til forretningspartnere. 

Den strategiske tilnærmingen er utledet av at disse aktivitetene må utformes på lang sikt og i mange tilfeller også vil kreve en betydelig prosessendring i et selskap.

Basert på konkrete tall må selskaper over hele verden bevise hvor godt de oppfyller ESG-kriteriene på grunn av økende myndighetskrav og økende press fra kunder og investorer.