Mestrer du masterdata?

– Ta kontroll over dine mest verdifulle data. De fleste selskaper vet at de må mestre sine masterdata, også kalt grunnleggende data. Samtidig mangler begrepet en treffsikker definisjon. Hva er dine mest verdifulle data?

I sin enkleste form svarer grunndata på de grunnleggende spørsmålene "Hvem, hva, hvor og når", for å sette forretningstransaksjoner i sammenheng. Slik som hvor kunden befinner seg eller for eksempel deres alder, kjønn eller disponibel inntekt. Så kommer selvfølgelig spørsmålet "hvorfor" et selskap trenger denne informasjonen, og det spørsmålet er det lettere å svare på.

Hvorfor trenger du denne informasjonen?

Jo, fordi det er verdifullt. Informasjonen er inngangen til å utvikle selskapet og sikre vekst. Det er på tide at du tar kontroll, slik at masterdata utgjør kjernen i din forretningsmodell.

Et selskap kan akselerere veksten ved å bli bedre kjent med sine kunder ved hjelp av alder, sivilstatus, boligtype, transaksjoner og store livsendringer. På denne måten kan et selskap både ta vare på eksisterende kunder og tiltrekke seg nye. Det viktigste spørsmålet er "hvordan" du skaper verdi fra denne innsikten.

Forstå målet – og bruk data til å nå det

­– Nøkkelen er å forstå bedriftens mål og deretter sørge for at masterdata tjener det målet, sier Majid Malik, Senior Solutions Manager i Dun & Bradstreet.

Magasinet The Economist kunngjorde allerede i 2017 at data hadde gått forbi olje og blitt "verdens mest verdifulle ressurs". Selv om det har gått mer enn fire år siden den gang, sliter fortsatt mange selskaper med å strukturere, systematisere og skape verdi av sin masterdata, ifølge Majid Malik.

Et selskap kan ikke betjene sine kunder, og heller ikke utvikle forholdet til dem, hvis de ikke vet nok om kundene sine.
Majid Malik, Senior Solutions Manager, Dun & Bradstreet
 

Nå er det ikke rom for å feile

Forbrukere forventer personaliserte opplevelser basert på den dataen de deler med deg og koronakrisen har akselerert kanalvridningen fra fysisk til digital handel, hvor for eksempel Norge opplever en massiv økning av hjemlevering.

– Et selskap kan ikke betjene sine kunder, og heller ikke utvikle forholdet til dem, hvis de ikke vet nok om kundene sine. Majid sammenligner gode data med å legge grunnlaget for et nytt hus. For å fortsette å bygge og samtidig minimere risiko, må dataen være:

  • Relevant
  • Korrekt
  • Oppdatert

 

Hvis den grunnleggende dataen ikke oppfyller disse tre kriteriene, har informasjonen begrenset verdi.

– Vi opplever ofte at selskaper stiller oss veldig spesifikke spørsmål om kundene sine, og da har vi innsett at vi må begynne med fundamentet, og hjelpe dem med masterdata, før vi kan gi dem mer utfyllende svar, sier Majid Malik.

Få tilgang på relevant og uvurderlig info

For et forsikringsselskap ville det for eksempel være uvurderlig å vite når en kunde har giftet seg, flyttet fra leilighet til villa eller fått barn.

Dun & Bradstreets bruk av folkeregisterdata betyr at selskaper kan ta hensyn til viktige milepæler i kundenes liv. Store livsendringer betyr ofte store kjøpsbehov.

Hvilken informasjon er kritisk og relevant for ditt selskap?

Det krever skarphet for å vurdere relevansen. Innhentet data som umiddelbart savner relevans, tar tid å bearbeide og det er en stor risiko for at informasjonen bare blir liggende.

– For fem år siden, da masterdata var et buzzord, ønsket selskapene å vite alt om sine kunder og lastet ned mye informasjon som var verdiløs. Det er derfor vi i Dun & Bradstreet fortsatt maser om relevans, sier Majid Malik.

Les mer:Slik får du enkel tilgang til opplysningene fra Folkeregisteret

Korrekte data får kassa til å klingr

Feil data er ikke bare bortkastet tid, men også stor potensiell risiko.

CRM-kjempen Salesforce estimerer at 91 prosent av CRM-dataen er ukomplett og at 70 prosent av dataen i CRM blir utdatert årlig. Ifølge Forbes Insights og KPMG er 84 prosent av administrerende direktører bekymret for kvaliteten på dataen de baserer sine beslutninger på.

Rollen data spiller for å muliggjøre fremtidig teknologi som kunstig intelligens og «Internet of Things» er kritisk – noe som fort kan bli undergravd hvis virksomheter ikke prioriterer datakvalitet.

Når for eksempel markedsføring er basert på dårlige data, reduseres også nøyaktigheten. Konsekvensene er at kunder blir irritert nok til å avslutte kundeforholdet.

Interne undersøkelser blant Dun & Bradstreets kunder viser at selskaper som implementerer et masterdata management-program på tvers av hele organisasjonen, opplever 8 til 12 prosent vekst i driftsinntektene.

Dette bør være en sterk motivasjon til å prioritere masterdata, før noe annet.

Oppdater deg på kundene dine

Selv om selskaper kan be kundene om å svare på spørsmål om for eksempel kjønn, alder og adresse, er det unødvendig når det finnes kilder og systemer som kan samle og tilgjengeliggjøre denne informasjonen allerede første gang en kunde handler hos et selskap.

– Hvorfor plage kundene når du kan innhente denne informasjonen på deres vegne? Ingen liker å fylle inn lange skjemaer, og kunder setter pris på selskaper som forstår dem, sier Majid Malik.

Det er også viktig å forstå at input og oppdatering er to forskjellige ting. På hvilket tidspunkt ville en kunde tenkt: "Vent litt, jeg må virkelig fortelle det selskapet jeg handlet hos for to år siden, at jeg hadde barn ...»? Aldri, sannsynligvis, derfor har selskaper alt å vinne på å innhente og oppdatere informasjonen selv.

Bonus - Majid’s 7 tips for å lykkes med masterdata:

Lær mer om master data management