Bli datadrevet

Her er høydepunkter fra webinaret «Are you really data-driven» med SuperOffice og Dun & Bradstreet, med innsikt i hvordan bedriften kan utvikles og skape vekst.

Enten du ikke fikk deltatt på webinaret, eller du ønsker en kort oppsummering, så får du høydepunktene her:

Pernille Møller Lund, SuperOffice:

Digitaliser kundereisen

Start en systematisk økning av verdi
Ved å sette i gang en prosess med å bli datadrevet, setter du samtidig i gang et systematisk arbeid med sortering og bruk av kundedata. Steg-for-steg kan du avdekke nye muligheter for salg ved hjelp av kundeinnsikt.

CRM handler om å maksimere selskapets verdi ved å bygge kunnskap om kundene, og utvikle kundeporteføljen.

Vinn nye markeder ­ – og ta vare på kundene du har
Fordi du vet hvem kundene dine er, kan du selge mer til kunder du allerede har og ta bedre vare på eksisterende kunder. Du kan enklere gjøre salg på kryss av forretningsområder, og du kan finne kunder som ligner på de du allerede har.

Legg inn stoppunkter i den digitale kundereisen
For å bygge en sterkere relasjon med kundene, og benytte muligheten til å hente inn relevante data om kundens interesser og behov, bør kundereisen bestå av «touchpints» eller konverteringer. Det øker kundeinnsikten og gir kunden økt kundeopplevelse.

En kundeportal er gull verdt
Opprett en portal med innlogging, som gjør at kunden selv kan lage sin profil, og dele informasjon med nytteverdi. Det gir en god kunderelasjon, og gir deg en mulighet til å forutse kundenes neste kjøp.

Fra venstre Fredrik Selander, SuperOffice, Liv Anne Holst, Dun & Bradstreet, Liina Veidemann, PayEx

Majid Malik, Dun & Bradstreet:
Bruk selskapets innsikt til å drive salg

Gjør data til et fundament
Invester i data. Sørg for at data og analyse blir en viktig del av din organisasjonskultur og forretningsstrategi, i alle prosesser og på alle nivåer i selskapet.

Finn ut hvilke data du trenger
Hvilke data er viktige for deg i din forretningsvirksomhet? Finn ut hvilke data dere har, og hvilke dere mangler. Legg en strategi for hvordan dere kan skape aktivitet basert på data.

91 prosent av CRM-data er ikke komplette(kilde: Salesforce)
CRM-baser inneholder ofte grunnleggende informasjon om kundene, og veldig ofte mangler vesentlig informasjon, eller de er ikke oppdaterte. Erfaring viser også at organisasjoner ofte har ulike kundedata i flere databaser.

Bruk kundedata på tvers i organisasjonen
Når du har alle dataene, må du organisere disse og la de flyte på tvers av alle avdelinger. Det handler om å vokse og utvikle selskapet, og det handler om sikkerhet og økonomi.

Bryt ned siloer og snakk om synergiene på tvers i selskapet. Dun & Bradstreet har tjenester for alle deler av verdikjeden i bedriften, fra marked og salg til kreditt og risiko.

Du må kunne stole på egne data
Det er forretningskritisk at du kan stole på egen CRM-base. Du kan ikke ta gode beslutninger basert på utdaterte data. Optimaliserte data gjør det mulig å analysere bedre, og starte mer kreative prosesser for å finne nye løsninger.

Du kan få dataene rett i CRM-systemet
Dun & Bradstreet har integrasjoner til SuperOffice, slik at dine kundedata kan berikes direkte i CRM-systemet. Ved å bruke disse applikasjonene vil du få tilgang til alltid oppdaterte data og god datakvalitet.

Linda Veidemann, PayEx:
Fokuser på data i alt du foretar deg

Ta en beslutning om å bli datadrevet

Ett sted må du starte, ta en samlet beslutning om å bli mer datadrevet. Start med å samle data via normalt salgsarbeid, og legg til ny informasjon på kundekortene. Bruk data til å danne et godt grunnlag for beslutninger og nye strategier.

Skap handling!
«Take action» basert på data. Start med å fokusere på eksisterende kunder; Hva kan vi tilby kundene vi allerede har, basert på det vi vet?

Feile fort, lær og feire dine seire
Test, test – og test igjen. Slik blir du raskt tryggere på bruk av kundedata. Fokuser på CRM i alt du foretar deg og la det bli en viktig del av forretningsstrategien.

Les mer om D&B sin SuperOffice integrasjon her