Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more
Min side for privatpersoner

Administrere din kredittsperre og se hva som er registrert på deg.

LOGG INN MIN SIDE

MIN SIDE for privatpersoner

På selvbetjeningsportalen «MIN SIDE» kan du administrere din kredittsperre, se hvem som har kreditsjekket deg, samt se hvilken informasjon vi har lagret om deg. 

Du får tilgang til følgende tjenester ved å logge inn med din bank-id:


Frivillig kredittsperre 

Frivillig kredittsperre innebærer at du ikke kan bli kredittvurdert. Du sperrer mot å kunne søke om kredittkort eller bli kredittvurdert ved opprettelse av f.eks et mobilabonnement.

Du kan enkelt oppheve/aktivere din kredittsperre ved behov selv. Det er gratis.

 • Beskytter mot at kreditt blir innvilget om du er utsatt for ID-tyveri
  Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.
 • Reserver deg mot markedsføring
  Du kan reservere deg mot direkte markedsføring i våre registre. Vi anbefaler deg å gjøre dette i Reservasjonsregisteret. Våre lister er alltid oppdatert mot det sentrale Reservasjonsregisteret.

Gjenpartsbrev 

I "Min innboks" kan du se gjenpartsbrev sendt ut til deg de siste 6 måneder, samt se meldinger sendt fra Bisnode.


Mine opplysninger

Under "Mine opplysninger" kan du sjekke deg selv. Du får oversikt over alt vi har registrert av informasjon på deg, som:
 • Betalingsanmerkninger, inntekt, formue, frivillige pantstillelser, næringsinteresser og registrert personalia.
 • Informasjonen kan printes og lastes ned som PDF.
 • Denne tjenesten inneholder ikke kredittscore.

LOGG INN MIN SIDE


Sjekk deg selv

Denne tjenester koster kr 49,- per søk.

 • Tjenesten gir deg i tillegg til Egenopplysning (som er gratis), din kredittscore. Les mer om kredittscore.
 • For å benytte denne tjenesten må ditt telefonnummer være registrert på deg, og du kan heller ikke ha reservert deg mot nummeropplysninger.
 • Logg inn i vår selvbetjeningsportal for å bestille denne tjenesten.

Sjekk deg selv


Vilkår for bruk av Bisnode Norge AS’ nettsider og tjenester

Enhver bruk av Bisnode Norge AS’ nettsider eller tjenestene «Frivillig kredittsperre», «Egenopplysning» «Sjekk deg selv» og «Innboks» er regulert av Bisnode Norge AS´vilkår.

Spørsmål & svar

Under finner du de vanligste spørsmålene om kredittsjekk og kredittsperre

Du kan selv oppheve/slette en frivillig kredittsperre ved å logge inn på MIN SIDE

 • Frivillig kredittsperre innebærer at du ikke kan bli kredittvurdert. Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

 • En kredittsperre forhindrer ikke ID-tyveri, men hindrer at kreditt blir innvilget dersom noen har blitt utsatt for ID-tyveri.

 • Du kan enkelt oppheve/aktivere din kredittsperre ved behov selv. Det er gratis.

Hvem som har foretatt kredittsjekk fremgår av den innledende teksten i gjenpartsbrevet.

 • På gjenpartsbrevet finner du adresse og telefonnummer til kunden, som selv må svare på hvorfor kredittsjekk er foretatt.
 • Kredittsjekk skal kun foretas ved et saklig behov.

Her finner du svar på flere spørsmål rundt Gjenpartsbrev

Det er ikke ett krav om forhåndsvarsel før en kredittsjekk, men vi oppfordrer våre kunder til å informere om at en kredittsjekk skal gjennomføres.

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker. Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn.

 • Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.
 • For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt. (Se gjenpartsbrev). 
 • Det er foretaket som har bestilt kredittopplysningen som må gi et svar på hva som er årsaken.

Mer om gjenpartsbrev og kredittsjekk

 • Har du spørsmål om, eller innsigelser til et lån, må henvendelsen rettes direkte til den bank som står oppført tilknyttet lånet i gjeldsregisteret.
 • Gjeldsregistrene har kun informasjon rapportert inn fra Finansforetak

Slik får du oversikt over usikret gjeld

Vi kan kun slette en sak når vi mottar en bekreftelse fra det inkassobyrået som har hatt saken om at saken er oppgjort og avsluttet.

Kontakt inkassobyrået/prosessfullmektig dersom du har en sak du mener er innfridd.

I saker som blir innrapportert med beløp 0,- er kun hovedkravet betalt og ikke renter og omkostninger til inkassobyrået. En betalingsanmerkning blir ikke slettet før hele kravet er betalt. Hovedkrav + renter og omkostninger.

I tillegg blir betalingsanmerkninger av typen «Intet til utlegg» registrert med beløp 0. Dette skyldes at Bisnode ikke får rapportert beløp i disse sakene.

Bisnode henter opplysninger om likningstall fra Skattedirektoratet.

 • Oppdatering skjer en gang i året etter at likningen er klar og lagt ut offentlig.
 • Inntektsopplysningene viser din skattbare inntekt fra foregående år.
 • For eksempel den inntekten som du hadde i 2020 vil først kunne registreres i vårt system i midten av 2021, når likningen blir lagt ut offentlig. I tillegg får vi 5 til 6 oppdateringer i året fra Skattedirektoratet.

Vi har kun adgang til å registrere det som på likningsattesten fremkommer som Alminnelig inntekt (post 3.4) og Nettoformue.

 • Alminnelig inntekt fremkommer etter å ha trukket fra alle fradrag.
 • I tillegg vil også ens egen ligning kunne være påvirket av eventuell ektefelles inntekts- og formuesforhold.
 • Det vil alltid være en forskjell mellom din bruttoinntekt og likningens alminnelige inntekt, men det er våre kunder klar over.

For å korrigere ligningstall manuelt behøver vi kopi av skatteoppgjøret for de årene de mener ikke er korrekt som dokumentasjon.

Dersom du fortsatt er i tvil om registrerte opplysninger er korrekte må du selv ta kontakt med ligningskontoret i din kommune.

 • Logg inn på selvbetjeningsportalen Min Side for å se hva som er registrert på deg.
 • Velg Egenopplysning etter innlogging og du vil se alt vi har registrert på deg; personalia, inntekt, formue, betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og næringsinteresser.
 • Informasjonen kan printes og lastes ned som PDF.

Vi selger ikke kredittsjekk til privatpersoner.

For å få tilgang til kredittsjekk fra Bisnode Norge AS, kreves det at du er registrert som kunde hos oss med et foretak, samt at lovens krav til saklig behov er dekket.

Mer om kredittsjekk for bedriftskunder

Administrer din kredittsperre og se hva som er registrert på deg

På vår selvbetjeningsportal kan du selv administrer din kredittsperre, sjekke betalingsanmerkning og se dine gjenpartsbrev.

LOGG INN MIN SIDE