Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Nytt testmiljø med syntetiske testdata fra Folkeregisteret

28 sep 2022

1. oktober er siste frist for overgang til folkeregisterets nye FREG api. I forbindelse med dette vil vårt testmiljø gå over til å være basert på og integrert med det offentlige Norges syntetiske testunivers.

Hva er Test Norge?

Som ledd i programmet for modernisering av Folkeregisteret utvikles det i disse dager et stort syntetisk testunivers i samarbeid mellom en rekke offentlige etater for etablering av ett sammenhengende testunivers som skal gjelde på tvers av de ulike offentlige etatene.

Målet med Test-Norge er å etablere en syntetisk virkelighet i testmiljøene.

Løsningen gir tilgang til testpersoner fra det syntetiske Folkeregisteret, med data uten bruk av reelle personopplysninger.

Testpersonene, testvirksomhetene og øvrig testdata understøtter verdikjedetester på tvers, med de samme testforetakene og testpersonene på tvers av de ulike testmiljøene. På sikt er målet å simulere de samme endringene som man vil finne i produksjonsdata.

Tenor testdatasøk er en søkeløsning som gjør testdata fra Test-Norge søkbare.

Hva innebærer endringen?

Våre testobjekter kommer fremover til å være de samme testobjektene som finnes i offentlige etaters testdatabaser. Dette betyr at våre testpersoner vil være de samme som Folkeregisterets testpersoner. Dermed kan testspørringer gjøres på tvers av testmiljøene.

Merk at disse testpersonene har +80 i månedsnummer ift ordinære personnumre. Foretakene i vårt testmiljø vil være de samme testforetakene som finnes tilgjengelig hos Brønnøysundregistrene sine testsystemer. Dette vil vesentlig forenkle testprosesser i et system som har personvern innebyggget.

Les mer på skatteetaten for ytterligere informasjon