Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Kredittsjekk for bedrifter

Unngå tap på dårlige kunder. Se hvem som ikke betaler for seg – og hvem som har betalingsanmerkninger.

Prøv Norges beste kredittsjekk - helt gratis!

 • Sjekk betalingsanmerkninger
 • Se hvem som har betalingsanmerkninger
 • Unngå dårlige betalere
 • Få bedre likviditet


20 milliarder grunner til å prioritere kredittsjekk

20 milliarder grunner til å prioritere kredittsjekk

Så mange som opptil 40 prosent av norske foretak har omfattende likviditetsutfordringer. Kunders uteblitte betalinger og redusert kredittverdighet får en tydelig effekt på kontantstrømmen. Dette tilsvarer en verdi på 20 milliarder årlig i Norge.

Små firma er ikke noe unntak. 30 prosent av dem anser at deres fortsatte overlevelse er i risikosonen fordi kundene ikke betaler gjelden sin i tide.

Bisnodes kredittopplysninger for foretak og privatpersoner gir deg kontroll på kunder og leverandører både i Norge og Norden for øvrig – og via vår partner Dun & Bradstreet, i hele verden.

Maksimer mulighetene med riktig informasjon

Maksimer mulighetene med riktig informasjon

Effektiviser kredittbeslutningene med relevante data

 • Ta kredittbeslutninger basert på pålitelige data og forsikre deg om at du alltid gjør forretninger med riktige kunder og leverandører.
 • Sjekk nåværende og potensielle kunders betalingsmønster med vår unike betalingsindeks.
 • Øk kassaflyten gjennom å identifisere hvilke kunder som trenger umiddelbar oppmerksomhet.

Bisnodes modeller for kredittsjekk gir deg muligheten til å gjøre beregnede, objektive og raske risikovurderinger. Med hjelp av rating og anbefalt kredittlimit, vil du se når du bør be om forskuddsbetaling fra kunder, samt begrense eller øke kredittgrensen.

AAA-rating symboliserer risikoen for akkord eller konkurs og er basert på en kombinasjon av data som er statistisk utregnet ved Bisnodes analyseavdeling. For f.eks. aksjeselskaper er nøkkeltall i årsrapporten relevant å vurderer selskapets kredittverdighet.

Prøv kredittsjekk - helt gratis!

Bisnodes personopplysninger gir deg et komplett grunnlag for å ta lønnsomme beslutninger i kredittprosesser i Norge og hele Norden. Gjennom å ha tilgang til omfattende informasjon kan du unngå både kredittap og bedrageri og sånn sett sikre kassaflyten som igjen vil forbedre kunderelasjonene.

Kredittsjekk hjelper deg å ta de daglige kredittbeslutningene, analysere en privatpersons finansielle styrke og oppdage nye forretningsmuligheter og alt dette kun med noen få tastetrykk.

Noen av dataelementene du får opp ved et kredittsøk på et foretak i Norge.

 • Fullt navn
 • Adresse informasjon
 • 3 siste års lignings informasjon
 • Betalingsanmerkninger
 • Pant i eiendom/løsøre

Prøv kredittsjekk – unngå tap!

Bisnodes modeller for kredittsjekk gir deg muligheter til å ta kalkulerte, objektive og raske beslutninger. Med hjelp av Norges ledende kredittvurderingstjeneste ser du når du bør kreve forskuddsbetaling fra kunder eller begrense/øke kredittgrensen.

Kredittsjekk hjelper deg å ta de daglige kredittbeslutningene, analysere et foretaks finansielle styrke og oppdage nye forretningsmuligheter og alt dette kun med noen få tastetrykk.

Noen av dataelementene du får opp ved et kredittsøk på et foretak i Norge.

 • Firmainformasjon
 • Kredittrating
 • Historisk rating
 • Grunnfakta
 • Eier/Juridisk
 • Fullt regnskap
 • Nøkkeltall
 • Betalingserfaring
 • Aksjonærer
 • Næringsinteresser

Prøv kredittsjekk helt gratis - unngå tap!

Bisnodes modeller for kredittsjekk gir muligheter til å ta kalkulerte, objektive og raske risikobeslutninger. Med hjelp av rating og anbefalt kredittlimit ser du når du bør kreve forskuddsbetaling fra kunder eller begrense/øke kredittgrensen.

Kredittratingen viser for eksempel sannsynligheten for om et selskap kan gå konkurs de neste 12 månedene frem i tid.

Tjenesten gir deg det beste grunnlaget for å ta riktige beslutninger når du skal kredittsjekke foretak eller privatpersoner i Norge og Norden, eller når du behøver oppdatert informasjon i andre forretningssammenhenger. Du får alt du trenger av kredittinformasjon samlet på et sted.

Ta kredittsjekk - unngå tap!

Optimalizuje riadenie rizík na celosvetovej úrovni

Vi tilbyr kredittrapporter og rapporter uansett hvor i verden dine kunder og leverandører opererer. Pålitelige rapporter om selskapets drift, lønnsomhet og finansiell stabilitet kan være et avgjørende grunnlag for din fremtidige virksomhet.

Du får kunskap om og tilgang til:

 • Risikovurdering
 • Kundenes og leverandørenes evne til å betale
 • Finansielle data og analyse
 • Veiledning for nye forretningsmuligheter

Rapportutvalg

Vi tilbyr flere rapporter med forskjellig faktainnhold og detaljenivå. Rapportene varierer også avhengig av lovgivning og spesifikke forhold i de ulike landene. Du velger rapporten som best passer dine behov.

Les mer om våre produkter og tjenester