D&B Direct for Compliance | API

Sikre dine globale compliance-prosedyrer med sanntids API

Effektiviser prosessen for etterlevelse av lover og regler

 • Risk intelligence på over 400 millioner foretak
 • Data fra over 220 land
 • Intuitive API-er og dokumentasjon
 • Over 100 millioner datatilknytninger om reelle rettighetshavere
 • Integrerer via SaaS, Daas eller Batch
 • Fem millioner oppdateringer hver dag

Hold deg oppdatert i sanntid

Kompliserte lover og regelverk påvirker hvordan og hvem du gjør forretninger med. Ved å velge de riktige kundene og være klar over eventuelle forpliktelser skaper du gode forutsetninger for Due Dilligence. Med D&B Direct for Compliance får du en løsning som dekker alle aspekter til enhver tid.

Kom i gang nå?

Vi hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om PersonvernEffektiv onboarding for alle dine globale kontakter

Sorting-Fruit.svg

Sikker og automatisert onboarding med compliance data

API-ene gir deg kvalitetssikret compliance-data i sanntid direkte i dine systemer. Du får full kontroll over dataene, behandlingen og regler, samtidig som du ivaretar dine egne systemer og grensesnitt. Tilpass alle parametre til dine behov for å få integrert onboarding i sanntid, robust etterlevelse av relevant lovverk og kontinuerlig KYC-overvåking (know your customer).

Grey Hound running

Slik gjør vi det mulig med sømløs Due Diligence:

Kontrollere den enkelte kunde
Verifisere foretakets potensielle risiko
Identifisere foretakets reelle rettighetshavere
Kontrollere enheter mot sanksjonslister, PEP og negativ omtale
Vurdere risiko basert på relevante dataelementer
Overvåke endringer for fortsatt å sikre compliance
Dokumentere at reglene følges for hvert enkelt tilfelle
Enkel integrasjon med bruk av moderne API-er - SaaS, DaaS eller Batch
Tilbyr kun en datakilde

Hvorfor velge D&B Direct for Compliance?

Moderne og raske
API-er med global data, sporing av beslutninger og ansvar
 Sikrer compliance
og raske beslutninger i sanntid
 Gir tilgang til 60
risikokoder og data om reelle rettighetshavere
 Fleksibel tilpasning
- du kontrollerer dataene, behandlingen og reglene

Dette får du:

 • Screening av sanksjonslister
 • Screening av PEP - politisk eksponerte personer
 • Over 500 oppdaterte overvåkningslister
 • 60 risikokoder
 • Data om reelle rettighetshavere
 • Verifisering i sanntid
 • Rutiner for arkivering sikrer sporing av beslutninger og ansvar
 • Varslinger i sanntid
 • Fem millioner oppdateringer hver dag
 • Kontroll over dataene, behandlingen og reglene
 • Systemer som beholder sitt eget utseende og preg
 • Fleksibel tilpasning

Kom i gang nå?

Vi hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om Personvern

Vi har kunder med virksomhet i hele verden

Her kan du lese mer om noen av dem.

Les våre kundecaser

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov

Vi er eksperter på data og analyser, og hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.

Les mer om Personvern