Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi kontrollerer nasjonalt og regionalt lovverk før vi overfører opplysninger. På den måten kan vi være sikre på at vi oppfyller alle forpliktelser og krav.

Vi deler opplysninger med de som kjøper produktene våre. Før overføring kontrollerer Bisnode kravene i nasjonalt lovverk for behandling og sikring av personopplysninger. På den måten finner vi både våre og mottakerens forpliktelser (inkludert mottakere i andre land), samtidig som vi kan påse at forpliktelsene oppfylles.

Vi kan også utlevere opplysningene dine til forretningspartnere og til tredjepartsleverandører som arbeider på oppdrag for oss. Dette gjør vi for å kunne levere tjenester som inkluderer behandling av opplysninger på vegne av oss. Vi forbeholder oss retten til å samarbeide med enhver juridisk myndighet eller etterkomme enhver rettsavgjørelse som krever eller ber om utlevering av identitet eller annen bruksinformasjon om våre brukere.

Les om hva vi gjør for å beskytte opplysningene dine

Bransjer

Bransjer

Vi har kunder fra mange bransjer, inkludert:

 • Jordbruk, skogbruk og fiske
 • Gruvedrift og bergverk
 • Produksjon
 • Elektrisitet, gass, damp og levering av klimaanlegg
 • Vannforsyning, avløp, avfallshåndtering og renovering
 • Byggebransjen
 • Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorkjøretøy og motorsykler
 • Transport og lagring
 • Overnattings- og serveringsbransjen
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Finans og forsikring
 • Eiendomsmegling
 • Profesjonelle, vitenskapelige og tekniske aktiviteter
 • Administrative aktiviteter og støttetjenester
 • Offentlig administrasjon og forsvar, trygdevesen
 • Utdanning
 • Helse- og sosialaktiviteter
 • Kunst, underholdning og rekreasjon
 • Andre tjenesteaktiviteter, som medlemsorganisasjoner, reparasjon av datamaskiner, personlige artikler og husholdningsartikler og aktiviteter knyttet til personlige tjenester.

Utenfor EU

Bisnode overfører kun personopplysninger til enheter utenfor EU når det aktuelle landet kan dokumentere tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene. For eksempel mener vi at tilstrekkelig beskyttelse oppnås hvis personopplysningene overføres til en enhet i USA som følger Privacy Shield eller EUs klausuler.