Miljøansvar

Vårt miljøarbeid er en integrert del i det daglige arbeidet.

Miljøet er vår prioritet – hver dag

Vi strekker oss langt for å nå våre miljømål og utfordrer oss selv, samtidig som vi måler og følger opp medarbeidernes resultater og opplæring.

  • Dun & Bradstreet følger gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser i vårt miljøarbeid.
  • Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøavtrykket ved å inkludere miljømål i selskapets forretningsplan.
  • Dun & Bradstreet er forpliktet til å øke miljøbevisstheten blant våre ansatte gjennom løpende opplæring og informasjon.
  • Vi stiller miljøkrav i alle anskaffelser som overstiger 55.000 USD
  • Dun & Bradstreet tilbyr hovedsakelig digitale tjenester med lav miljøpåvirkning.
  • Vi strekker oss langt for å tilby våre kunder et digitalt alternativ til papirdokumenter.

Miljøstyringssystem

Vi måler, følger opp og utvikler miljøarbeidet vårt kontinuerlig.

Forretningsplanen vår inneholder miljømål og aktiviteter, og et tydelig eierskap til disse delegeres gjennom hele ledergruppen. Våre miljømål utvikles kontinuerlig, måles, følges opp, og presenteres i vår løpende rapportering. Les mer om Dun & Bradstreet Investor Relations


Les bærekraftsrapporten for 2019