Slik tenker vi

Miljø og samfunnsansvar

Vår organisasjon er en integrert del av økonomien og samfunnet i de markedene der vi opererer. Vi er bevisste på at de beslutningene vi tar i vår virksomhet påvirker samfunnet, menneskene og miljøet, og dette gjennomsyrer våre beslutninger i hele verdikjeden. For oss er det viktig med en bærekraftig samfunnsutvikling og at vi gir denne videre til kommende generasjoner på en ansvarsfull måte.

Forretningsetikk

Forretningsetikk

At våre kunder har tillitt til Dun & Bradstreet forutsetter god forretningsetikk hos alle våre medarbeidere. Dette er en forutsetning for at vi skal vinne våre kunders tillit. Tillit skapes ved god forretningsetikk. Dette gjelder både medarbeidere, konsulenter og samarbeidspartnere. Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og arbeider aktivt med å sikre at dette ikke forekommer i selskapet. Vi er politisk uavhengig, og selskapets midler benyttes aldri til å støtte politiske kampanjer eller formål. Vi handler på linje med konkurranselovgivningen på de markedene vi er tilstede i.

Miljøansvar

Miljøansvar

Vi skal levere en langsiktig, høy og stabil avkastning, men aldri på bekostning av miljøet. Vårt miljøarbeid skal være proaktivt og nytenkende, og vi vil være et forbilde for kunder, leverandører og partnere. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn, der vi tar hensyn både til nåværende og kommende generasjoners behov.

Les mer om vårt miljøarbeid

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere

Medarbeiderne er nøkkelen til fremgang

Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsgiver, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte ansatte. Aktiviteter i vår virksomhet gjennomføres uten unntak i et godt og profesjonelt arbeidsmiljø, med respekt for medarbeidernes helse og sikkerhet.

Les mer om vårt arbeidsmiljø

 

For våre leverandører

For våre leverandører

Etiske retningslinjer

Vi forventer at alle leverandører etterlever innholdet i våre retningslinjer og jobber proaktivt og systematisk for at den etterleves selv ved bruk av underleverandører. Dun & Bradstreets retningslinjer inneholder minimumskrav til forretningsetikk, miljøpåvirkning, arbeidsvilkår, menneskerettigheter og helse og sikkerhet.

Les mer om etiske retningslinjer for leverandører

Bærekraft

Bærekraft

Vi verner om en bærekraftig samfunnsutvikling. Miljøarbeidet er en integrert del av det daglige arbeidet og følges opp løpende.

Les vår bærekraftsrapport

Våre verdier

Vi er nysgjerrige på hva som skjer i vår omverden og hvordan vi kan finne løsninger som bidrar til utvikling av samfunnet. Samarbeid og tillit gjennomsyrer alt vi gjør. Sammen med våre kunder tar vi hver dag både store og små steg fremover, og dette krever at våre kunder har tillit til oss.


Data-inspirert
Vi brenner for kraften i data. Det er kjernen i alt vi gjør. Ved å kombinere våre data, med kundens data bistår vi virksomheter til å vokse og bedre sine resultater.

Nådeløst nysgjerrig
Vi omfavner endringer i verden rundt oss. Vi vet at det gir nye utfordringer å løse, nye ting å lære og nye måter å vokse på.

Sjenerøse
Vi lykkes gjennom å hjelpe andre med å lykkes. Vi deler åpent av vår tid og talent, og ønsker hjelp fra andre velkommen.