Selskapsstyring

En god styringsstruktur skaper verdier og minimerer risiko.

Vi har en sterk og dedikert lederstruktur på plass for å håndtere vårt samfunnsansvar, både for å møte våre kunder, leverandører og markedets forventninger.

God virksomhetsstyring sikrer effektivitet og er avgjørende for at vår organisasjon skal fungere og utvikle seg. Vi er forpliktet til å arbeide i samsvar med lover og regler, fremme stabilitet og sikkerhet, redusere risikoer og negative konsekvenser der det er mulig.



Våre fokusområder

Anti-korrupsjon

Anti-korrupsjon

Vi følger de høyeste standardene for forretningsetikk. Vi er veldig bevisste på kulturen vi ønsker å skape i vårt selskap og samfunnet for øvrig.

Compliance og åpenhet

Compliance og åpenhet

Gjennom å være transparente og overholde lover fremmer vi sikkerhet, respekt og beskyttelse av samfunnet og mennesker.

Risikovurdering og styring

Risikovurdering og styring

Vi forstår at vår virksomhet er forbundet med risikoer, inkludert bærekraftsrisikoer. Ved å forstå disse risikoene tar vi beslutninger basert på informasjon som reduserer negative konsekvenser, og bidrar til å skape muligheter og en bærekraftig fremtid.

Våre verdier

Vi er nysgjerrige på hva som skjer i vår omverden og hvordan vi kan finne løsninger som bidrar til utvikling av samfunnet. Samarbeid og tillit gjennomsyrer alt vi gjør. Sammen med våre kunder tar vi hver dag både store og små steg fremover. Vår måte å drive på er basert på våre kjerneverdier.

DATA-INSPIRERT

Vi brenner for kraften i data.
Det er kjernen i alt vi gjør.



ALLTID NYSGJERRIG
Vi omfavner endringer i verden rundt oss. Vi vet at det gir nye utfordringer å løse, nye ting å lære og nye måter å vokse på.
SJENERØSE

Vi lykkes gjennom å hjelpe andre med å lykkes. Vi deler åpent av vår tid og talent, og ønsker hjelp fra andre velkommen.