Trendrapport

Slik møter du framtidig risiko - sikre din compliance

Lær av erfaringene fra Covid-19 krisen

Slik møter du framtidig risiko - sikre din compliance

Ny trendrapport

Sårbare data er ekstra utsatt i krisetider, når flere farer oppstår og datakriminalitet øker. Det truer din og min sikkerhet.

I denne rapporten forklarer våre egne eksperter og ledere innen compliance om hvordan visse risikoer øker i krisetider.

Disse tre trendene former fremtidens arbeid med compliance for å etterleve reglene, redusere risiko, og samtidig legge til rette for vekst:

  • Digitaliseringen av samfunnet
  • Sanksjoner og "motsanksjoner"
  • Nye teknologier
Lær mer, les hele rapporten!

Møt neste store utfordring med større trygghet

Covid-19-pandemien har hatt en enorm innvirkning på store deler av samfunnet. For de som arbeider innen compliance og hvitvasking har krisen fremhevet behovet for automatiserte prosesser, forebyggende tiltak som transaksjonsovervåking og tilgang til pålitelige data om dine forretningspartnere.

Våre eksperter og ledere innen compliance forklarer hvordan visse risikoer øker i krisetider - men også hvordan denne utfordringen kan snus til viktige lærdommer. Det kan hjelpe deg med å sikre ditt compliance-arbeid for fremtiden og møte den neste store utfordringen med større trygghet enn noen gang tidligere.

Hvordan balansere personvern og anti-hvitvasking?

Bisnode var vert for en paneldebatt i Stockholm hvor opinionsledere og eksperter diskuterte temaet "Å finne den rette balansen mellom personvern og anti-hvitvasking av penger".

Se paneldebatten på Bisnode Studio