Ny guide!

De fem beste tipsene for en effektiv screening

Lær hvordan du kan effektivisere din screening og ta smartere beslutninger.

paivityspalvelut-390x260.png

Sanksjonslister og lister over personer i en politisk eksponert posisjon, såkalte PEP-lister, oppdateres i et stadig raskere tempo. 

Russlands invasjon av Ukraina har reist mange spørsmål rundt kundekjennskap (KYC) hos mange bedrifter.

Den urolige verdenssituasjonen medfører økt behov for overvåking, samt effektive prosesser for hvitvaskingskontroll av kunder og reelle rettighetshavere.

Du og din bedrift må ha de riktige dataene for å kunne ta gode beslutninger.

Screeningsprosessen er imidlertid ganske komplisert ettersom situasjonen er i stadig endring og antallet personer som må sjekkes er omfattende.

Vi har samlet våre fem beste tips for effektiv screening av dine kunder:
5 tips for effektiv screening (KYC)

 

  • Avklar bedriftens risikovilje
  • Invester i kvalitetsdata
  • Automatiser der det er mulig
  • Kontinuerlig overvåk for potensielle endringer som kan påvirke din risiko
  • Forstå konsekvensene og ringvirkningene av sanksjoner


Våre compliance & AML-løsninger hjelper deg å følge regelverket

Løsningene lar deg kontrollere og sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven enklere, og du unngår å gjøre forretninger med sanksjonerte foretak og enkeltpersoner.