Blogg Risiko og kreditt

Redusér risikoen for kredittap – og grip nye muligheter med D&B Credit

|

Når du gjør forretninger på tvers av landegrenser, er nøyaktige data og pålitelig informasjon dine viktigste verktøy for å ta raske og gode kredittbeslutninger. Den største utfordringen du står overfor når du skal erobre det internasjonale markedet, er å bli godt kjent med dine nye forretningspartnere.

To sider av samme sak

Hull og mangler i din portefølje øker både risikoen for at du inngår avtaler med selskaper du helst burde ha unngått – og sannsynligheten for å gå glipp av gode muligheter ved å si nei til selskaper du i utgangspunktet kunne gjort gode forretninger med.

I denne artikkelen forklarer business unit manager Marianne Birkelund og produktansvarlig Camilla Bernhoff hvordan D&B Credit kan hjelpe deg med å tette informasjonshullene i din globale kundeportefølje.

Markedsledende kreditthåndteringsløsning
D&B Credit er Bisnodes markedsledende kreditthåndteringsløsning. Den web-baserte plattformen er enkel å integrere i ditt eksisterende kredittsystem – og sørger for at du har alle data ved fingertuppene til enhver tid. 

300 millioner foretak i 220 land

Dette unike verktøyet fra vår partner Dun & Bradstreet gir deg tilgang til et bredt utvalg av informasjon om selskaper verden over og kan gi deg et forsprang når du skal ta kredittbeslutninger.

Les mer: Swisslog er veldig fornøyd med D&B Credit

Nye muligheter – ikke bare å redusere risiko

– Tidligere jobbet du kun for å unngå tap. Den tradisjonelle tanken når du bruker et kredittsystem, er å kun ta ut rapporter om selskaper du er skeptisk til, for så å bli overbevist om at skepsisen var begrunnet, forteller Marianne Birkelund.

– Moderne kreditthåndtering handler om mer enn bare å redusere risiko. Det handler også om å finne nye muligheter.

D&B Credit: Et effektivt porteføljestyringsverktøy

– D&B Credit er et effektivt porteføljestyringsverktøy som gir credit managers muligheten til å søke opp forretningsforbindelser med høyest eksponering og høyest risiko, og å gjøre gode, faktabaserte beslutninger om hvorvidt disse skal få kreditt, kommenterer Marianne Birkelund. – Dette kan gjøre arbeidshverdagen enklere fordi det bidrar til å identifisere hvilke selskaper man bør prioritere å følge opp.

Birkelund har selv bakgrunn som head of credit management fra kredittavdelingen i et stort, norsk eksportselskap.

– Dette gjør det lettere for meg å sette meg inn i hvordan jeg som leder for en kredittavdeling, med ulike medarbeidere, vil ha veldig god nytte av de forskjellige funksjonene D&B Credit tilbyr, forklarer hun.

SE VIDEO – en kort visning av hvordan du kan bruke D&B Credit:

 

Tettere samarbeid mellom kreditt og salg

En av de store fordelene med systemet er mulighetene til et tettere samarbeid mellom kreditt-, salgs- og økonomiavdelingene i et selskap.

– I tillegg til å kunne følge opp kundedatabasen porteføljevis for å identifisere risikoeksponeringen, vil man også kunne se nye muligheter. Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe deg med å si nei til de rette selskapene, samtidig som du kan si ja til flest mulig, påpeker Birkelund.

Les også: D&B Credit er neste generasjons plattform for kreditthåndtering og risikostyring

Ser også de trygge kundene

– Ved å bruke D&B Credit ser du ikke bare de risikable kundene i «den røde sonen», men også de trygge, gode kundene i «den grønne sonen». Dette er kunder du kan sende til økonomi- og salgsavdelingen, som de muligens kan selge mer til.

Finn lignende selskaper

– Du kan også gi selgerne dine nye muligheter ved å identifisere hvor i selskapsstrukturen foretaket du selger til befinner seg, og finne lignende selskaper som kan by på nye muligheter. På leverandørsiden kan du bruke dette til å gjenkjenne kunder i samme konsern, og for eksempel forhandle frem nye avtaler og bedre priser, tilføyer produktansvarlig Camilla Bernhoff.

 Les også: 5 funksjoner som gjør D&B Credit til den beste internasjonale risikoplattformen

Hvem gjør du faktisk forretninger med?

For å kunne gjøre forretninger internasjonalt på en effektiv og trygg måte, er du helt avhengig av å ha utfyllende, nøyaktige og riktige Master Data.

– Når du bruker vår løsning, kan du være trygg på at det er riktig selskap du handler med. Du vet at du har riktig adresse, og du slipper å bekymre deg for duplikater, kommenterer Birkelund.

– En annen viktig vurdering å gjøre når du får nye kunder eller leverandører i andre land – er hvor godt du faktisk kjenner disse.

Er det riktig selskap?

– Selskaper i andre land kan ofte en komplisert selskapsstruktur, og derfor er det viktig at du er klar over hvilket selskap du egentlig tar risikoen på. Er det foretaket som driver med produksjon? Er det distributøren? Eller er det kanskje moderselskapet med adresse i Russland – som du har veldig lite informasjon om?

Med D&B Credit kan du identifisere og sette opp hele selskapsstrukturen på tvers av landegrenser, fra røttene og helt opp til tretoppen, slik at du får en fullstendig og helhetlig oversikt.

Gjør arbeidet med kreditthåndtering mer forutsigbart

Kredittvurdering er kun én viktig del av D&B Credit. En minst like viktig funksjon er muligheten til å overvåke eksisterende forretningspartnere, følge med på trender og identifisere tidlige tegn på at et selskap begynner å gjøre det bedre eller dårligere.

– Det fine med D&B Credit er at det gir deg muligheten til å hente ut veldig mange rapporter, uten at du må bekymre deg for etterfakturering på grunn av overforbruk. Du kan hente ut en rapport akkurat når du vil, noe som gjør arbeidet med kreditthåndtering mye mer forutsigbart, tilføyer Bernhoff.

– Derfor kan du nå i mye større grad ta deg råd til å sjekke opp flere selskap enn bare de du tror har dårlig kreditt. Du kan hente ut hyppigere rapporter for å se trender og endringer, og du kan også få tilsendt overvåkingsmeldinger og varsler, sier Birkelund.

– Hovedformålet med dette er at du kan sjekke statusen for et selskap umiddelbart. Og ikke bare hente ut en rapport hvert tredje år, som deretter gjemmes bort i en perm.


Mangelfull informasjon? Be om en "investigation"

Til tross for Dun & Bradstreets enestående kildegrunnlag, kan selskapsopplysninger i enkelte land ofte være mangelfulle når det gjelder nyttig informasjon som for eksempel regnskapstall.

– Når vi går i kundemøter blir vi stadig utfordret på ulike temaer, og én ting vi ofte får spørsmål om er hvorfor det er lite tilgjengelig informasjon om enkelte selskaper. Dette skyldes at vi må forholde oss til lover og regler i en rekke forskjellige land, og at faktorer som selskapsform, nasjonale regelverk i enkelte land og involvering i skatteparadis kan påvirke tilgjengelig informasjon om et selskap, forteller Bernhoff.

Når hun møter kunder, undersøker Bisnodes produktansvarlige derfor ofte muligheten til å bestille en investigation ved behov.

Investigation: En utfyllende rapport

– Når vi bestiller en investigation, tar et av våre Dun & Bradstreet samarbeidskontorer rundt om i verden ofte direkte kontakt med selskapet du ønsker å vite mer om. De utfører intervjuer, har andre typer av ratinger, score, blant annet paydex score – som vi ikke har tilgang på her i Norge, utdyper hun.

– Ut fra resultatene fra denne etterforskningen får vi en utfyllende rapport som kan gi et bedre innblikk i hvorvidt dette er et selskap du bør gjøre forretninger med.

SE VIDEO – om alt du kan bruke D&B Credit til:


– Det er mye som kan påvirke avtalene dine. Endringer i politikken kan påvirke økonomien i området, det kan innføres sanksjoner og valutarestriksjoner eller det kan skje en naturkatastrofe. I tillegg bør du være klar over faktorer som hvor lang tid det vil ta fra en kunde betaler til du har pengene på konto, utdyper hun.

Flere og bedre muligheter med D&B Credit
D&B Credit Core ble lansert høsten 2017 og gir kredittledere og kredittansvarlige i Norge, og i verden generelt, flere og bedre muligheter enn de har hatt tidligere.

– Hvis vi sammenligner D&B Credit med vårt gamle system, og flere av våre konkurrenters systemer, er det lett å se at kundene våre nå har tilgang til veldig mange funksjoner som de tidligere har etterspurt, forteller Bernhoff.

Dette inkluderer funksjoner som:

 • Bedre oversikt over forbruk.
 • Tilgang til å legge opp nye brukere.
 • Brukere kan velge å se hele kundedatabasen eller kun sin egen portefølje.
 • Flere alternativer for filtrering.
 • Opplegg for overvåking.
 • Muligheten til å opprette kundeporteføljer.
 • Tagging av ulike kunde - eller leverandørgrupper.

Nå lanserer vi D&B Credit Advantage

Denne høsten lanseres D&B Credit Advantage – en «add on»-tjeneste som gjør nye løsninger tilgjengelig i porteføljeanalysen.

Her kan du velge relevante tilleggskomponenter ut i fra selskapets behov, deriblant:

 • Egne, tilpassede kredittgrenser.
 • Account Recieveables – sammenlign din egen portefølje med D&B, og se utestående fakturaer (både forfalte og ikke forfalte).
 • Failure Score – se sannsynligheten for at et foretak går konkurs de neste 12 månedene.
 • Paydex – se når et foretak i gjennomsnitt betaler sine fakturaer i forhold til forfallsdato,
 • Delinquency Score – finn sannsynligheten for at et foretak betaler sine regninger for sent de neste 12 månedene, sammenlignet med andre selskaper i det aktuelle landet.

Dekker store deler av kreditthåndteringen
D&B Credit er ikke bare et analyseverktøy, men et viktig kreditthåndteringsverktøy du som kredittansvarlig kan dra stor nytte av for å gjøre jobben din på en effektiv måte.

Systemet gjør det ikke bare enklere å vurdere nye forbindelser, men også å identifisere risiko i din eksisterende kundeportefølje.

D&B Credit dekker med andre ord store deler av kreditthåndteringen.

 

Prøv gratis!

D&B Credit er neste generasjons plattform for kreditthåndtering og risikostyring. Er din virksomhet klar for å ta det neste store steget?
 

Vi deler gjerne vår innsikt