Blogg Analyse og innsikt Risiko og kreditt

Norsk næringsliv med rekordlønnsomhet i 2020

|

Hvem hadde trodd at koronaåret 2020 skulle gi rekordlønnsomhet for den norske gjennomsnittsbedriften? Vi i Dun & Bradstreet har analysert AS Norge-tallene som viser at næringslivet økte resultatet i forhold til omsetningen og i tillegg styrket egenkapitalen under pandemien.

Hva er AS Norge-tallene?

AS Norge-tallene viser hvordan det samlet sett har gått med norsk næringsliv basert på siste årsregnskap. Tallene baserer seg på regnskapene for alle norske bedrifter med mer enn en million i omsetning.

Dun & Bradstreet har analysert regnskapene til 135 154 aksjeselskaper med omsetning over en million for å komme frem til resultatene for AS Norge 2020.

Tallene viser at resultatgraden, som er resultatet før skatt i prosent av omsetningen, gikk opp fra 5,4 % i 2019 til 7,2 % i pandemiåret 2020, en økning på hele 33 %.  

Solide bedrifter trosser pandemiens utfordringer

I løpet av de åtte årene vi har analysert norske regnskaper er dette det desidert beste resultatet, men jeg er også ganske sikker på at det aldri har vært mer lønnsomt å drive aksjeselskap i Norge enn i 2020 – vel og merke for størstedelen av næringslivet.

Enkelte hadde det veldig tøft. Rekordresultatene kom på tross av pandemien som medførte store problemer for deler av næringslivet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud.

Kredittøkonom Per Einar Ruud og analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet har analysert AS Norge-tallene.

Analytiker Brit Elise Melhus har sett nærmere på driverne bak økningen i resultatgraden.

Sammenlignet med 2019 falt omsetningen for samtlige omsetningsnivåer, dette har ført til at 2,8 % av bedrifts-populasjonen har beveget seg under 1 million. At disse fjernes i sammenligningsgrunnlaget er greit å ha i bakhodet når man skal tolke resultatene.

Populasjonen for bedrifter med omsetning over 150 millioner er redusert med hele 6 %. Det er derfor ikke overraskende at omsetningen i snitt er redusert med 2,6 % for bedrifter med omsetning over 1 million i 2020.

En annen viktig driver for resultatgraden er kostnader. Kostnadene er i snitt redusert med 4,4 % og kan nok være en sterk driver bak den økte resultatgraden.

Brit Elise Melhus Analytiker, Dun & Bradstreet

Bedriftene har vært flinke til å spare eller utsette kostnader, samt fått bidrag både i form av lavere rente og støtteordninger. Dette reflekteres også i at egenkapitalandelen, som er en av faktorene som viser hvor godt rustet en virksomhet er til å håndtere nedgangstider, er på rekordhøyt nivå.

Gjennomsnittlig har den gått opp fra 30,9 til 32,5 %. Ifølge Ruud viser dette at norske bedrifter er svært solide og bedriftseierne har vært ansvarlige ved å la overskuddet bli i bedriften fremfor å ta ut utbytte.

Statistikken viser også at det er færre konkurser, men Ruud frykter at det kan endre seg utover neste år på grunn av store beløp i utsatte skatter og avgifter som skal betales. Det er også mulig at egenkapitalandelen vil gå litt ned. En kraftig økning i beskatning av utbytte og formue kan tvinge bedriftseiere til å ta ut penger for å betale skatt.

Kompensasjonsordningen

AS Norge analysen er i år utvidet og beriket med informasjon om koronatilskudd. Bedrifter kunne få kompensasjon for store deler av sine faste utgifter dersom de kunne dokumentere omsetningsnedgang i 2020.

Av bedriftene i uttrekket fikk nesten 22 % av bedriftene støtte, totalt 12,25 milliarder kroner var utdelt til aksjeselskap med over 1 million i omsetning.

Bransjene med høyest tildelt totalbeløp er overnattingsvirksomhet, transport og lagring og serveringsvirksomhet.

Det er også verdt å merke seg at noen store aktører har fått høye andeler av støtten. Summerer vi støtten til de 10 bedriftene som topper listen, får disse over 23 % av støttekronene, sier Melhus.

Bedriftene som fikk støtte hadde en omsetningsnedgang på 8 % i snitt fra året før, som er en del mer enn bedriftene som ikke fikk støtte, reduksjonen var litt under 1 %. Den gjennomsnittlige resultatgraden for bedriftene som fikk støtte var 3,6 %, mens de som ikke fikk støtte var på hele 8,3 %. Økningen fra 2019 tall er henholdsvis 15 og 34 %.

Selv om tallene i snitt gir gode resultater, er det store variasjoner mellom bransjene og også innad i samme bransje. En bransje med solid oppgang er handel, som inkluderer både dagligvarer, møbler og netthandel, mens reisearrangørvirksomheter som har fått støtte hadde i snitt negativ resultatgrad.

Tallene våre viser at vi nå har et rekordsterkt næringsliv. Alternativet hvor levedyktige bedrifter hadde gått overende hadde vært mye verre.

Per Einar Ruud Kredittøkonom, Dun & Bradstreet

– Noen vil kanskje spørre seg om kompensasjonsordningen var for god gitt at overskuddene har økt gjennom pandemien. Men ingen visste vel egentlig om bedriftene ville overleve når ordningen ble innført og permitteringene kom. Dessuten får jo staten mye tilbake igjen gjennom skatt på overskudd og utbytte.

Mye medieomtale om rapportens resultater

Resultatene fra AS Norge-analysen til Dun & Bradstreet har fått mye oppmerksomhet i mediene etter at de ble publisert. Blant annet har Dagens Næringsliv skrevet om AS Norge tallene, hvor blant annet den tidligere finansministeren kommenterer tallene og kompensasjonsordningen.


Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Vi deler gjerne vår innsikt