Blogg Risiko og kreditt

Bedre økonomi under korona

|

En ny undersøkelse viser at de fleste har fått bedre privatøkonomi det siste året. Nær halvparten har brukt mindre penger, og fire av ti oppgir at de har mindre gjeld enn for ett år siden.   

– De fleste har hatt mindre å bruke pengene på under korona-pandemien, og mange har benyttet muligheten til å bedre sin privatøkonomi.

Det er selvsagt godt nytt for de det gjelder, men også for våre kunder i kreditt- og finanssektoren som kan forvente mindre tap hos privatpersoner, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode Dun & Bradstreet.

Kari Mette Almskog, analysesjef Bisnode, Dun & Bradstreet

Kari Mette Almskog, analysesjef

Undersøkelsen utført av Novus i Skandinavia gir innsikt i hvordan Covid-19 har endret vår pengebruk. Vi har spurt over 1.200 personer bosatt i Norge om deres personlige økonomi før og etter korona. Samme undersøkelse er gjennomført i Sverige og Danmark, og vi kan derfor sammenligne resultatene.

Undersøkelsen viser blant annet at nesten halvparten har brukt mindre penger de siste 12 månedene i både Norge, Sverige og Danmark. Vi ser også at 31 prosent av Svenskene har større tro på økt inntekt det kommende halvåret sammenlignet med Norge på 21 prosent og Danmark på 19 prosent.

Mindre gjeld

I Norge oppgir 41 prosent at de skylder mindre penger enn for et år siden, 24 prosent oppgir at det er på samme nivå og 20 prosent har økt gjelden.

Det er først og fremst de i aldersgruppen 50-64 år som har blitt kvitt mest gjeld i perioden, mens de som har økt gjelden mest er i alderen 18-29 år, hvor 43 prosent svarer de har fått mer gjeld i løpet av det siste året. ­Det er naturlig da det er mange studenter og nyetablerte i de yngre aldersgruppene.

15 prosent svarer de ikke har noe gjeld. Det er ikke mange som oppgir at de har hatt problemer med å betale regninger eller lån det siste året, kun 6 prosent oppgir slike problemer. 72 prosent sier betaling av regninger og gjeld har vært som vanlig, og 21 prosent sier de har mindre problemer med dette enn vanlig.

Tro på framtiden

21 prosent tror de vil få økt inntekten de neste kommende seks månedene, mens 6 prosent tror de får mindre inntekt. Majoriteten på 69 prosent svarer de vil ha omtrent samme inntekt som i dag.

Kun fire prosent tror de kommer til å oppleve permittering eller at de mister jobben de kommende 12 månedene. 66 prosent svarer de ikke tror de vil oppleve å miste jobben i korte eller lengre periode. De resterende 30 prosent svarer enten vet ikke, eller er ikke i jobb i dag.

Undersøkelsen viser at pandemien har gjort at folk har blitt mer optimistiske for framtidig økonomi.

– I tillegg til at mange har spart seg opp penger gjennom det siste året og betalt ned gjeld, ser framtiden lys ut. Også for de som gir privatpersoner lån og kreditter, og skal få betalt tilbake renter og avdrag, forklarer analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

Er du interessert i tallfakta?